Opieka nad pacjentem z chorobami zakaźnymi szczególnie niebezpiecznymi i wysoce zakaźnymi

  Nazwa kursu szkolenia:   Kurs specjalistyczny Opieka nad pacjentem z chorobami zakaźnymi szczególnie niebezpiecznymi i wysoce zakaźnymi Cel ogólny kursu/szkolenia: Po ukończeniu kursu pielęgniarka zyska: specjalistyczną wiedzę z zakresu …

WYKONANIE I INTERPRETACJA ZAPISU ELEKTROKARDIOGRAFICZNEGO U DOROSŁYCH

Nazwa kursu szkolenia: WYKONANIE I INTERPRETACJA ZAPISU ELEKTROKARDIOGRAFICZNEGO U DOROSŁYCH Adresaci kursu/szkolenia: Pielęgniarki i położne posiadają prawo wykonywania zawodu, zostały dopuszczone do kursu specjalistycznego po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, zostały dopuszczone …

RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO-ODDECHOWA U NOWORODKA DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Nazwa kursu szkolenia: RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO-ODDECHOWA U NOWORODKA DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH Adresaci kursu/szkolenia: Pielęgniarki i położne posiadają prawo wykonywania zawodu, zostały dopuszczone do kursu specjalistycznego po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, zostały …

OPIEKA NAD OSOBAMI Z CUKRZYCĄ STOSUJĄCYMI TERAPIĘ CIĄGŁEGO PODSKÓRNEGO WLEWU INSULINY CPWI

Nazwa kursu szkolenia: OPIEKA NAD OSOBAMI Z CUKRZYCĄ STOSUJĄCYMI TERAPIĘ CIĄGŁEGO PODSKÓRNEGO WLEWU INSULINY CPWI Adresaci kursu/szkolenia: Pielęgniarki i położne posiadają prawo wykonywania zawodu, zostały dopuszczone do kursu specjalistycznego po …