Neurologopedia

Neurologopedia
2 semestry


Czesne : 310 zł miesięcznie


Studenci i Absolwenci Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku – zniżka 20%

Infolinia:

883 600 886

tel: 74 86 71 302

e-mail: studiapodyplomowe@wsm.klodzko.pl

 

ZAPISZ SIĘ
Cel / Adresaci
Studia o profilu praktycznym podnoszą kwalifikacje zawodowe logopedy w zakresie rewalidacji chorych z zaburzeniami mowy o podłożu neurologicznym. Program studiów zawiera specjalistyczną wiedzę m.in. zakresu neurologii i psychiatrii dzieci i dorosłych, neuropsychologii i neurologopedii oraz metod wspomagających terapię neurologiczną niezbędną do diagnozowania zaburzeń, przygotowywania  i skutecznego przeprowadzania terapii neurologopedycznej.

Nasza oferta skierowana jest do osób posiadających wyksztalłenie logopedyczne.

Czas trwania studiów:
2 semestry
450 godzin (w tym 180 godzin praktyk)
Organizacja studiów: Zjazdy stacjonarne w systemie weekendowym i zajęcia z wykorzystaniem uczelnianej platformy e-learningowej.
Warunki uzyskania świadectwa: Egzamin kończący kształcenie podyplomowe.
Cena studiów podyplomowych:
Ilość semestrów:II
Ilość rat: 10
Czesne: 310 zł/miesięcznie.Opłata wpisowa płatna na etapie rekrutacji - 250 zł zostanie zaliczona  w poczet czesnego i nie będzie podlegała zwrotowi w przypadku niepodjęcia studiów lub rezygnacji z kształcenia w pierwszym semestrze.

PROMOCJA!

Studenci i Absolwenci Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku
– zniżka 20%

Osoby prowadzące:
Zajęcia prowadzone będą przez nauczycieli akademickich Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku.
Uczestnik otrzymuje:
DOKUMENT UKOŃCZENIA: świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
Zgłoszenia:
Dogodne formy zapisu:
osobiście: 57-300 Kłodzko, ul. Warty 21
telefonicznie: 74 86 71 302 wew.3, kom. 883 600 886
e-mail: studiapodyplomowe@wsm.klodzko.pl
Dodatkowo:
Możliwość skorzystania z akademickiej bazy noclegowej.
DOFINANSOWANIE! Informujemy, że istnieje możliwość uzyskania dofinansowania/sfinansowania studiów podyplomowych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w Urzędzie Pracy.

Deklarujemy pomoc w pozyskaniu dofinansowania.

Obowiązuje kolejność zgłoszeń!

ZAPISZ SIĘ