Pielęgniarstwo – studia licencjackie

Pielęgniarstwo

Studia Licencjackie
6 semestrów, 3 lata


Studia o profilu praktycznym


Czesne : już od 540 zł/miesięcznie


Kadra naukowo - dydaktyczna:
wybitni eksperci i specjaliści z wieloletnią praktyką zawodową

 

Rekrutacja

 

tel: 74 867 13 02
tel.kom: +48 531 604 500

e-mail: dziekanat@wsm.klodzko.pl

 

Opis kierunku:

Dynamiczny rozwój nauk medycznych w XXI wieku otwiera przed pielęgniarstwem nowe ścieżki rozwoju. Pięknem zawodu jest możliwość niesienia bezpośredniej pomocy drugiemu człowiekowi i praktyczna nauka reagowania na potrzeby pacjenta. Studia stwarzają doskonałe warunki do nabycia wielu umiejętności niezbędnych do skutecznego wykonywania zawodu oraz zdobywania najnowszej wiedzy z zakresu pielęgniarstwa. Kierunek ten jest jednym z najpopularniejszych na naszej Uczelni.

Pielęgniarstwo uznawane jest za zawód zaufania publicznego. Zarówno chorzy, jak i ich bliscy będą oczekiwać dyskrecji, troskliwości, serdeczności, uprzejmości oraz cierpliwości i wyrozumiałości. Ten właśnie zawód wymaga również staranności i dokładności w wykonywaniu zabiegów. Od absolwentów pielęgniarstwa wymagana będzie odpowiedzialność oraz bogata specjalistyczna wiedza z zakresu nauk medycznych.

Kształcenie na kierunku pielęgniarstwo odbywa się na dwóch poziomach:
studia I stopnia (studia trzyletnie), na których uzyskasz tytuł licencjata pielęgniarstwa
studia II stopnia (dwuletnie studia uzupełniające), na których uzyskasz tytuł magistra pielęgniarstwa. Pielęgniarstwo to zawód przyszłości: nowoczesny i przede wszystkim praktyczny!

Czas trwania: Czas trwania studiów I stopnia (licencjackich): 6 semestrów, 3 lata
Tryb studiów: stacjonarne weekendowe
Organizacja studiów: zajęcia prowadzone są w formie hybrydowej. Studia składają się w 50% z zajęć praktycznych. Zajęcia prowadzone są w pracowniach, pracowniach zajęć symulowanych oraz okolicznych placówkach medycznych.
Opłaty:
To od Państwa zależy jaką opcję wpłaty czesnego wybierzecie

Opłata wpisowa: 0 zł
12 rat po 540 zł
10 rat po 638 zł
2 raty po 3140 zł
1 rata po 6170 zł

Przy wpłacie jednorazowej oszczędzacie Państwo aż 310 zł

Opłata rekrutacyjna:
85 zł
Kadra naukowo - dydaktyczna:
wybitni eksperci i specjaliści z wieloletnią praktyką zawodową
Wykaz zajęć dydaktycznych: zobacz wykaz zajęć dydaktycznych
Stypendia:
Warunki uzyskania świadectwa:
Egzamin dyplomowy połączony z obroną pracy dyplomowej
Absolwent otrzymuje:
dyplom ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem poświadczającym osiągnięte efekty kształcenia
Rekrutacja:
zapisz się

57-300 Kłodzko, ul. Warty 21
telefonicznie: 74 662 90 57
kom. 531 604 500

e-mail: dziekanat@wsm.klodzko.pl