Pielęgniarstwo – studia licencjackie

Pielęgniarstwo
studia licencjackie

 

O kierunku PielęgniatswoRekrutacja krok po krokuOrganizacja StudiówCzesneStypendia i zniżkiZajęcia praktycznePraktyki zawodoweWykaz przedmiotów

Studia stacjonarne pierwszego stopnia (3- letnie)

Rozwój nauk medycznych otwiera przed pielęgniarstwem nowe ścieżki rozwoju. Pięknem tego zawodu jest poszanowanie dla drugiego człowieka
i dla jego godności i codzienne nabywanie umiejętności, by pomóc innym. Pielęgniarstwo to jeden z najpopularniejszych kierunków na naszej Uczelni. Jest przede wszystkim nowoczesny i praktyczny.

Kształcenie na kierunku pielęgniarstwo odbywa się na dwóch poziomach:

  • studia I stopnia (studia trzyletnie), na których uzyskasz tytuł licencjata pielęgniarstwa
  • studia II stopnia (dwuletnie studia uzupełniające), na których uzyskasz tytuł magistra pielęgniarstwa

Zanim zdecydujesz się na studiowanie na tym kierunku musisz wiedzieć, że pielęgniarstwo uznawane jest jako zawód zaufania publicznego
i zarówno chorzy jak i ich bliscy będą oczekiwać dyskrecji, troskliwości, serdeczności, uprzejmości oraz cierpliwości i wyrozumiałości. Ten zawód wymaga również staranności i dokładności w wykonywaniu zabiegów. Pacjenci będą oczekiwać przede wszystkim odpowiedzialności oraz posiadania bogatej specjalistycznej wiedzy z zakresu nauk medycznych.

Przygotowujemy Ciebie do profesjonalnego wykonywania zawodu pielęgniarki / pielęgniarza ponieważ gwarantujemy wykładowców a przede wszystkim praktyków o najwyższych kwalifikacjach.

Posiadamy również nowoczesny sprzęt medyczny na którym nauczysz się wykonywania zabiegów medycznych i pielęgnacyjnych. Przygotujesz się do udzielania świadczeń profilaktycznych, diagnostycznych i rehabilitacyjnych. W razie konieczności udzielenie pierwszej pomocy medycznej stąd trzeba również wykazać się charyzmą w działaniu. Dlatego zadbamy również o Twoją sprawność fizyczną umożliwiając zajęcia na basenie, hali sportowej i naukę samoobrony.

Od pielęgniarki/pielęgniarza wymaga się kompleksowej i na bieżąco aktualizowanej wiedzy.

W naszej Uczelni możesz doskonalić swoje umiejętności również w ramach studiów podyplomowych, kursów kwalifikacyjnych, kursów specjalistycznych.

Otrzymasz od nas zniżki oraz możliwość płatności w ratach za wszystkie formy doskonalenia zawodowego.

Rozwój nauk medycznych otwiera przed pielęgniarstwem nowe ścieżki rozwoju. Pielęgniarki/ Pielęgniarze ciągle są poszukiwane na rynku pracy zarówno w Polsce jak i na świecie.

Stąd pracować możesz w krajowych i zagranicznych: w Europie, Anglii, Ameryce czy Azji: przychodniach zdrowia,szpitalach i innych placówkach opieki medycznej, zakładach podstawowej opieki zdrowotnej,zakładach pielęgnacyjno- opiekuńczych,ośrodkach opieki paliatywno- hospicyjnej oraz domach opieki społecznej, prywatnych klinikach, ośrodkach rehabilitacyjnych, sanatoriach.

 

 

Nabór na rok akademicki 2020/2021 rozpoczęty!
Nie przeprowadzamy egzaminów wstępnych.

KROK 1 
Wybrać kierunek kształcenia, który Cię interesuje

W naszej szerokiej ofercie na pewno znajdziesz coś dla siebie

KROK 2
Jeśli masz pytania

przyjdź do nas: 57-300 Kłodzko, ul. Warty 21 (pok. 102, I piętro)
napisz do nas dziekanat@wsm.klodzko.pl
lub zadzwoń 74 867 13 02

KROK 3 

Rekrutacja na studia prowadzone przez WSM w Kłodzku odbywa się na podstawie zapisów prowadzonych elektronicznie w systemie rejestracji online i osobiście poprzez złożenie dokumentów rekrutacyjnych w Dziekanacie Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku

Przyjdź do biura rekrutacyjnego złożyć komplet dokumentów:

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia I stopnia składają w Dziekanacie Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku następujące dokumenty:

1) odpis lub poświadczoną przez uprawnionego pracownika uczelni lub notarialnie kopię świadectwa dojrzałości,
2) podanie o przyjęcie na studia,
3) kwestionariusz ankiety osobowej,
4) jedną aktualną kolorową fotografię kandydata zgodną z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych i paszportów,
5) fotografię kandydata w wersji elektronicznej na nośniku (format jpg, 300 DPI wymiar 300 x 375 pikseli, maksymalny rozmiar pliku – 1 MB), fotografia jest konieczna do uzyskania elektronicznej legitymacji studenckiej (w razie problemów z wgraniem zdjęcia prosimy je przesłać na adres e- mail: dziekanat@wsm.klodzko.pl),
6) zaświadczenie lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku (skierowanie na badania prosimy odebrać w Dziekanacie),
7) kopię dowodu wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

Nr konta bankowego: 08 1090 2327 0000 0001 3581 9942

Odbiorca:
Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku
57-300 Kłodzko, ul. Warty 21
Tytuł: imię i nazwisko, rodzaj uiszczanej opłaty oraz kierunek
<Anna Nowak, opłata rekrutacyjna, pielęgniarstwo I stopnia)
Kwota: 85 zł

KROK 4
Jeśli spełniłeś wszystkie kryteria o przyjęciu na studia

Powiadomimy Cię o spotkaniu organizacyjnym i dołączeniu do grona studentów Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku

KROK 5
Jeśli  nie spełniłeś wszystkich kryteriów o przyjęciu na studia

Komisja rekrutacyjna stwierdziła braki w dokumentacji będziesz miał szanse do uzupełnienia w ciągu 14 dni

KROK 6
Przyjmij gratulacje o przyjęciu na studia


Studia pierwszego stopnia (licencjackie) 

Czas trwania: 3 lata

Forma studiów:

  • stacjonarna
  • studia składają się w 50 % z zajęć praktycznych
  • wszystkie zajęcia są prowadzone w Kłodzku i okolicznych placówkach medycznych.

To od Państwa zależy jaką opcję wpłaty czesnego wybierzecie

12 rat 10 rat 2 raty 1 rata Opłata rekrutacyjna Opłata wpisowa
540 zł 638 zł 3140 zł 6170 zł 85 zł 0 zł

Przy wpłacie jednorazowej oszczędzacie Państwo aż 310 zł

 

Nr konta bankowego:
08 1090 2327 0000 0001 3581 9942
Odbiorca:
Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku,
57-300 Kłodzko, ul. Warty 21
Tytuł:
Imię i nazwisko, rodzaj uiszczanej opłaty oraz kierunek
<Anna Nowak, opłata rekrutacyjna, pielęgniarstwo)
Kwota: 85 zł

 

W naszej uczelni wprowadziliśmy pakiety zniżek:

PAKIET ABSOLWENCKI

– jeśli studiujecie lub studiowaliście na WSM w Kłodzku to przysługuje Państwu 10% zniżki na kolejny kierunek
– jeśli skończyliście Państwo kierunek medyczny w jednej z naszych szkół medycznych (policealnych) przysługuje Państwu 5% zniżki

 

PAKIET RODZINNY

– jeśli ktoś z bliskiej rodziny (w pierwszej linii pokrewieństwa) studiuje na uczelni przysługuje Państwu 5% zniżki i 5% spokrewnionemu przez pierwszy semestr studiów.

Pakietów nie łączymy.

Strona w przygotowaniu

Studia składają się w 50 % z zajęć praktycznych. Wszystkie zajęcia są prowadzone w Kłodzku i okolicy.

Zajęcia praktyczne prowadzone są:

– w symulowanych nowoczesnych salach dydaktycznych Wyższej Szkoły Medycznej

– oddziałach szpitalnych

-POZ,

-sanatoriach

-ZOL

-DPS

Rok studiów I , semestr I
Lp. Przedmiot Liczba godzin dydaktycznych zajęć praktycznych Placówka
1 Promocja Zdrowia 20 Medycyna Szkolna, O/szpitalne, POZ

 

Rok studiów I, semestr II
Lp. Przedmiot Liczba godzin dydaktycznych zajęć praktycznych Placówka zajęć praktycznych
1 Podstawa pielęgniarstwa 80 Izba Przyjęć, SOR
2 Podstawowa Opieka Zdrowotna 60 POZ , Pielęgniarstwo Środowiskowe
3 Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne 80 O/Neurologiczny
4 Interna i pielęgniarstwo internistyczne 50 O/Internistyczny

 

Rok studiów II, semestr I
Lp. Przedmiot Liczba godzin dydaktycznych zajęć praktycznych Placówka zajęć praktycznych
1 Podstawowa Opieka Zdrowotna 60 POZ, Pielęgniarstwo środowiskowe
2 Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne 60 O/Chirurgii Ogólnej, O/Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Blok Operacyjny
3 Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych 20 O/rehabilitacji ruchowej, kardiologicznej, O/neurologiczny, neurochirurgiczny, poradnia rehabilitacyjna

 

 

Rok studiów II, semestr II
Lp. Przedmiot Liczba godzin dydaktycznych zajęć praktycznych Placówka zajęć praktycznych
1 Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne 40 O/Geriatryczny, ZOL, DPS
2 Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne 60 O/Psychiatryczny
3 Interna i pielęgniarstwo internistyczne 10 O/Internistyczny
4 Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniach życia 20 OIOM, OIOK, Blok operacyjny po stronie anestezjologicznej
5 Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych 60 O/rehabilitacji ruchowej, kardiologicznej, O/neurologiczny, neurochirurgiczny, poradnia rehabilitacyjna

 

Rok studiów III, semestr I
Lp. Przedmiot Liczba godzin dydaktycznych zajęć praktycznych Placówka zajęć praktycznych
1 Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniach  życia 20 OIOM, OIOK, Blok operacyjny po stronie anestezjologicznej
2 Interna i pielęgniarstwo internistyczne 60 O/Internistyczny
3 Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne 120 O/pediatryczny, Żłobek, Poradnia D
4 Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne 60 O/Ginekologiczny, O/Położniczo-noworodkowy
5 Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne 20 O/Psychiatryczny

 

Rok studiów III, semestr II
Lp. Przedmiot Liczba godzin dydaktycznych zajęć praktycznych Placówka zajęć praktycznych
1 Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne 60 O/Chirurgii Ogólnej, O/Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Blok Operacyjny
2 Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne 40 O/pediatryczny, Żłobek, Poradnia D
3 Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne 40 O/Geriatryczny, ZOL, DPS
4 Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne 20 O/Ginekologiczny, O/Położniczo-noworodkowy
5 Opieka paliatywna 40 Hospicjum, O/Paliatywny

Uczelnia współpracuje z licznymi podmiotami w których odbywają się zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe.

Atrakcyjny zawód który zdobędziesz w naszej Uczelni jest nie tylko potwierdzony tytułem licencjata ale również umiejętnościami praktycznymi. Uczelnia współpracuje z licznymi podmiotami w których możesz odbyć praktyki zawodowe.

Wymiar praktyk zawodowych

Rok studiów II , semestr I
Lp. Przedmiot Liczba godzin dydaktycznych praktyk zawodowych Placówka zajęć praktycznych
1 Podstawowa Opieka Zdrowotna 200 POZ, Pielęgniarstwo środowiskowe
2 Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne 80 O/Chirurgii Ogólnej, O/Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Blok Operacyjny
3 Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych O/rehabilitacji ruchowej, kardiologicznej, O/neurologiczny, neurochirurgiczny, poradnia rehabilitacyjna
4 Podstawy pielęgniarstwa 120 Izba Przyjęć, SOR

 

Rok studiów II , semestr II
Lp. Przedmiot Liczba godzin dydaktycznych praktyk zawodowych Placówka zajęć praktycznych
1 Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne 40 O/Geriatryczny, ZOL, DPS
2 Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne O/Psychiatryczny
3 Interna i pielęgniarstwo internistyczne 80 O/Internistyczny
4 Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniach życia 20 OIOM, OIOK, Blok operacyjny po stronie anestezjologicznej
5 Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych 80 O/rehabilitacji ruchowej, kardiologicznej, O/neurologiczny, neurochirurgiczny, poradnia rehabilitacyjna
6 Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne 80 O/Neurologiczny

 

Rok studiów III , semestr I
Lp. Przedmiot Liczba godzin dydaktycznych praktyk zawodowych Placówka zajęć praktycznych
1 Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniach  życia 20 OIOM, OIOK, Blok operacyjny po stronie anestezjologicznej
2 Interna i pielęgniarstwo internistyczne 80 O/Internistyczny
3 Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne 80 O/pediatryczny, Żłobek, Poradnia D
4 Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne O/Ginekologiczny, O/Położniczo-noworodkowy
5 Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne O/Psychiatryczny

 

Rok studiów III , semestr II
Lp. Przedmiot Liczba godzin dydaktycznych praktyk zawodowych Placówka zajęć praktycznych
1 Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne 80 O/Chirurgii Ogólnej, O/Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Blok Operacyjny
2 Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne 80 O/pediatryczny, Żłobek, Poradnia D
3 Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne 40 O/Geriatryczny, ZOL, DPS
4 Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne 40 O/Ginekologiczny, O/Położniczo-noworodkowy
5 Opieka paliatywna 40

 

Hospicjum, O/Paliatywny
6 Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne 40 O/Psychiatryczny

 

Technologie informacyjne
Wychowanie fizyczne
Anatomia
Biochemia i biofizyka
Fizjologia
Genetyka
Mikrobiologia i parazytologia
Patologia
Farmakologia
Radiologia
Język angielski
Pedagogika
Psychologia
Socjologia
Filozofia i  etyka zawodu pielęgniarki
Prawo
Podstawy pielęgniarstwa
Podstawowa opieka zdrowotna
Dietetyka
Badania naukowe w pielęgniarstwie
Promocja zdrowia
Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne
Interna i pielęgniarstwo internistyczne
Zdrowie publiczne
Badania fizykalne
Zakażenia szpitalne/język migowy/promocja zdrowia psychicznego
Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne
Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne
Podstawy ratownictwa medycznego
Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne
Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia
Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych
Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne
Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo – ginekologiczne
Opieka paliatywna