Pielęgniarstwo – studia licencjackie

Pielęgniarstwo

Studia Licencjackie
6 semestrów, 3 lata


Studia o profilu praktycznym


Czesne : już od 675 zł/miesięcznie


Kadra naukowo - dydaktyczna:
wybitni eksperci i specjaliści z wieloletnią praktyką zawodową

 

Rekrutacja

 

tel: 74 867 13 02
tel.kom: +48 531 604 500

e-mail: dziekanat@wsm.klodzko.pl

 

OPIS KIERUNKU

Pielęgniarstwo to kierunek, który profesjonalnie przygotowuje do pracy w jednym z najważniejszych zawodów medycznych. Studenci pielęgniarstwa w toku nauczania w Wyższej Szkole Medycznej zyskują pełne kwalifikacje do skutecznego wykonywania zawodu w placówkach ochrony zdrowia w kraju i za granicą. Zdobywanie niezbędnej wiedzy i szkolenie umiejętności praktycznych zapewnia wykwalifikowana kadra naukowo-dydaktyczna, a zajęcia prowadzone są w nowoczesnym obiekcie wyposażonym w najnowocześniejszy sprzęt, a także w niezależnie funkcjonującym, jedynym w regionie, Centrum Symulacji Medycznej.

Kształcenie na kierunku pielęgniarstwo odbywa się na dwóch poziomach:
• studia I stopnia (studia trzyletnie), na których uzyskasz tytuł licencjata pielęgniarstwa
• studia II stopnia (dwuletnie studia uzupełniające), na których uzyskasz tytuł magistra pielęgniarstwa. Pielęgniarstwo to zawód przyszłości: nowoczesny i przede wszystkim praktyczny!

CZAS TRWANIA I TRYB STUDIÓW

Czas trwania studiów I stopnia (licencjackich): 6 semestrów, 3 lata
Tryb studiów: stacjonarne weekendowe

HARMONOGRAM I ORGANIZACJA STUDIÓW

zajęcia prowadzone są w formie hybrydowej. Studia składają się w 50% z zajęć praktycznych. Zajęcia prowadzone są w pracowniach, pracowniach zajęć symulowanych oraz placówkach medycznych.

 

CENA STUDIÓW

Ilość semestrów: II

To od Państwa zależy jaką opcję wpłaty czesnego wybierzecie

Opłata wpisowa: 0 zł

I rok studiów

System opłat miesięczny semestralny roczny
Ilość rat 12 10 2 1
Kwota raty 775 zł 915 zł 4485 zł 8800 zł

II rok studiów

System opłat miesięczny semestralny roczny
Ilość rat 12 10 2 1
Kwota raty 775 zł 915 zł 4485 zł 8800 zł

III rok studiów

System opłat miesięczny semestralny roczny
Ilość rat 8 8 2 1
Kwota raty 1140 zł 1140 zł 4485 zł 8800 zł

Zniżki przysługujące studentom:

1. Opłata za drugi kierunek - 20% czesnego
2. Opłata dla absolwentów studiów WSM oraz absolwentów policealnych szkół medycznych -15% czesnego
3. Obniżenie czesnego za polecenie Uczelni innej osobie 50 zł od osoby (nie więcej niż 200 zł). Zniżka odejmowana jest jednorazowo od pierwszej opłaty czesnego.
Opłata wpisowa: 0 zł
Opłata rekrutacyjna: 85 zł

WYKAZ ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

zobacz wykaz zajęć dydaktycznych

 

KSZTAŁCENIE PRAKTYCZNE

Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku na kierunku pielęgniarstwo I stopnia
Wymiar  zajęć praktycznych i praktyki zawodowe dla studentów

 Rok studiów I

Semestr II

Lp. Przedmiot Liczba godzin dydaktycznych zajęć praktycznych Liczba godzin dydaktycznych praktyk zawodowych Placówka zajęć praktycznych
1 Podstawa pielęgniarstwa 80 120 Oddziały szpitalne- internistyczny, chirurgiczny, neurologiczny, kardiologiczny, opieki długoterminowej; Oddziały pozwalające zrealizować  podstawy pielęgniarstwa

 

Rok studiów II

Semestr III

Lp. Przedmiot Liczba godzin dydaktycznych zajęć praktycznych Liczba godzin dydaktycznych praktyk zawodowych Placówka zajęć praktycznych
1 Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne 160 160 O/pediatryczny

Poradnia D

Żłobek

 

2 Interna i pielęgniarstwo internistyczne 120 160 O/internistyczny

 

Semestr IV

Lp. Przedmiot Liczba godzin dydaktycznych zajęć praktycznych Liczba godzin dydaktycznych praktyk zawodowych Placówka zajęć praktycznych
1 Promocja zdrowia 20 - Placówki oświatowe

Oddziały szpitalne

2 Podstawowa Opieka Zdrowotna 120 160 POZ
3 Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne 120 160 O/chirurgiczny (w tym chirurgia ogólna, naczyniowa, urazowo-ortopedyczna)

Blok operacyjny

Rok studiów III

Semestr V

Lp. Przedmiot Liczba godzin dydaktycznych zajęć praktycznych Liczba godzin dydaktycznych praktyk zawodowych Placówka zajęć praktycznych
1 Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne 80 80 DPS, ZOL

O/opieki długoterminowej

2 Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne 80 80 O/neurologiczny
3 Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne 80 80 O/psychiatryczny

O/opieki długoterminowej psychiatrycznej

 

Semestr VI

Lp. Przedmiot Liczba godzin dydaktycznych zajęć praktycznych Liczba godzin dydaktycznych praktyk zawodowych Placówka zajęć praktycznych
1 Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne 80 40 O/położniczy

O/ginekologiczny

Poradnia K

Blok porodowy

2 Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej 40 40 DPS, ZOL

O/opieki długoterminowej

3 Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia 80 80 O/Intensywnej Opieki Medycznej

Blok operacyjny- strona anestezjologiczna

4 Opieka paliatywna 40 40 O/paliatywny

Hospicjum

 

 

 

REKTUTACJA

zapisz się

57-300 Kłodzko, ul. Objazdowa 5
telefonicznie: 74 662 90 57
kom. 531 604 500

e-mail: dziekanat@wsm.klodzko.pl