Studia Podyplomowe – Rekrutacja

STUDIA PODYPLOMOWE - REKRUTACJA

Wymagane dokumenty

Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia podyplomowe składa w biurze rekrutacyjnym WSM w Kłodzku następujące dokumenty:

1. kwestionariusz zgłoszeniowy na Studia Podyplomowe w Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku,

2. podanie o przyjęcie na studia na obowiązującym w WSM w Kłodzku formularzu

3. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub kserokopie dyplomu poświadczone przez jednostkę przyjmującą dokumenty,

4. dwie fotografie o wymiarach 35 mm x 45 mm bez nakrycia głowy, na jasnym tle, podpisane imieniem i nazwiskiem.

5. dowód uiszczenia opłaty za postępowanie rekrutacyjne.

Studia Podyplomowe w Kłodzku

Nr konta bankowego:
02 1090 2327 0000 0001 3581 9953

Odbiorca:
Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku, ul. Warty 21, 57-300 Kłodzko

Tytuł:
imię i nazwisko, rodzaj uiszczanej opłaty oraz kierunek

Studia Podyplomowe we Wrocławiu

Nr konta bankowego:
95 1090 2327 0000 0001 3581 3914

Odbiorca:
Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku, ul. Warty 21, 57-300 Kłodzko

Tytuł:
imię i nazwisko, rodzaj uiszczanej opłaty oraz kierunek