ORDYNOWANIE LEKÓW I WYPISYWANIE RECEPT CZ. I

Nazwa kursu szkolenia: ORDYNOWANIE LEKÓW I WYPISYWANIE RECEPT CZ. I
Adresaci kursu/szkolenia: Pielęgniarki i położne mające tytuł mgr

  • posiadają prawo wykonywania zawodu,
  • zostały dopuszczone do kursu specjalistycznego po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego,
  • zostały dopuszczone do kursu specjalistycznego po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego za pośrednictwem SMK.
Cel ogólny kursu/szkolenia: Przygotowanie pielęgniarki , położnej do samodzielnego ordynowania wybranych produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, w tym wystawiania na nie zlecenia lub recepty.
Termin kursu/szkolenia: trwa nabór
Program kursu:
Część teoretyczna i praktyczna:

  • Zasady stosowania terapii wybranymi produktami leczniczymi
  • Wyroby medyczne i środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego
  • Zasady i tryb wystawianie recept
  • Aspekty prawne i odpowiedzialność zawodowa
Liczba godzin:
65 godzin dydaktycznych, w tym:

  • 45h- zajęcia teoretyczne
  • 20h-zajęcia praktyczne
Cena kursu:
550 zł
Osoby prowadzące:
Wykwalifikowana kadra Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku
Uczestnik otrzymuje:
Zaświadczenie ukończenia kursu specjalistycznego
Zgłoszenia:
Dogodne formy zapisu: 

osobiście: 57-300 Kłodzko, ul. Warty 21
telefonicznie: +48 730 160 123 | 74 86 71 302
e-mail: kursy@wsm.klodzko.pl