Władze Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku

WŁADZE WYŻSZEJ SZKOŁY MEDYCZNEJ W KŁODZKU

prof. dr hab. Andrzej Dżugaj

prof. dr hab. Andrzej Dżugaj

REKTOR

piątek 12:00-14 :00

 
tematyka badawcza- enzymologia fizjologiczna-struktura i funkcja enzymów glikolizy i glukoneogenezy. Już po formalnym przejściu na emeryturę uzyskał dwa Granty na badanie kryształów fruktozo-1,6-bisfosfatazy regulatorowego enzymu glukoneogenezy. Autor lub współautor ponad 100 publikacji z tego ponad 50 w czasopismach z Listy Filadelfijskiej.

Wykładał na Politechnice Wrocławskiej, Southern Illinois University w Carbondale USA oraz na Uniwersytecie Wrocławskim. Promotor 9 doktoratów z tego dwoje doktorantów jest już po habilitacji. Pracuje społecznie w Polskim Towarzystwie Biochemicznym w którym przez dwie kadencje pełnił funkcje Prezesa (2008-2011-2014), ponadto był organizatorem lub współorganizatorem Polsko-Ukraińsko-Izraelskich Konferencji poświęconych pamięci Jakuba Karola Parnasa. Jest członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Biochemicznego oraz Ukraińskiego Towarzystwa Biochemicznego.
Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi i Medal Uniwersytetu Wrocławskiego

prof. dr hab. Iwona Maria Kątnik-Prastowska

prof. dr hab. Iwona Maria Kątnik-Prastowska

PROREKTOR DS. KSZTAŁCENIA
dr n. hum. Mariusz Skrzypczyk

dr n. hum. Mariusz Skrzypczyk

DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK O ZDROWIU

piątek 16:00-18:00

dr n. med. Ignacy Einhorn

dr n. med. Ignacy Einhorn

PRODZIEKAN DS. WSPÓŁPRACY Z INTERESARIUSZAMI ZEWNĘTRZNYMI

wtorek 16:00-18:00

prof. dr hab. n. med. Juliusz Jakubaszko

prof. dr hab. n. med. Juliusz Jakubaszko

PROREKTOR DS. KLINICZNYCH
dr Magdalena Krawiec

dr Magdalena Krawiec

KANCLERZ

 

Nie wystarczy zdobywać wiedzę medyczną trzeba jeszcze z niej korzystać,

aby pomagać innym

zrozumieć cudowność zdrowia i życia.

Założycielka WSM