Publikacje

PUBLIKACJE

Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku to Uczelnia o profilu praktycznym. Jej kadrę stanowią wybitni specjaliści z różnych branż.

Dorobek naukowy pracowników Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku ciągle wzrasta.

Informacje na temat publikacji pracowników WSM w Kłodzku zawiera również:

Polska Bibliografia Naukowa
Polish Platform of Medical Research