Monitorowanie dobrostanu płodu

 

Nazwa kursu szkolenia: Kurs specjalistyczny Monitorowanie dobrostanu płodu
Cel ogólny kursu/szkolenia: Przygotowanie położnej do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie monitorowania dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu z zastosowaniem różnorodnych metod diagnostycznych w tym ultrasonografii.

Po ukończeniu kursu położna zyska wiedzę w zakresie:

specjalistyczną wiedzę w zakresie monitorowania dobrostanu płodu;
· aktualną wiedzę w zakresie nowoczesnej aparatury do monitorowania stanu płodu;
· specjalistyczną wiedzę z zakresu podstaw fizycznych i technicznych ultrasonografii;
· specjalistyczną wiedzę o możliwościach obrazowania za pomocą ultrasonografii przy
różnych drogach dostępu z zastosowaniem nowoczesnej aparatury do diagnostyki ultrasonograficznej w położnictwie;
· wiedzę o zasadach wykonywania badania ultrasonograficznego narządów jamy brzusznej;

· znajomość specyfiki wykonywania badania ultrasonograficznego w położnictwie;
· wiedzę o zasadach opisu i interpretacji diagnostyki ultrasonograficznej ciąży pojedynczej;
· wiedzę o zasadach wykonywania oceny i dokumentowania badania serca płodu za pomocą różnych technik ultrasonograficznych;
· znajomość specyfiki monitorowania dobrostanu płodu w wybranych stanach klinicznych matki i płodu;
· znajomość regulacji prawnych i norm etycznych odnoszących się do udzielania specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki ultrasonograficznej w położnictwie.

 Uczestnik szkolenia W kursie mogą uczestniczyć położne posiadające prawo wykonywania zawodu
Termin kursu/szkolenia: Planowany termin maj-czerwiec lub wrzesień-październik
Program kursu: Kurs składa się z IV modułów

I Monitorowanie czynności serca płodu oraz czynności skurczowej macicy w ciąży i podczas porodu z zastosowaniem
kardiotokografi

II Wybrane elementy monitorowania dobrostanu płodu

III Diagnostyka ultrasonograficzna w położnictwie

IV Monitorowanie dobrostanu płodu w wybranych stanach klinicznych matki i płodu

Szczegółowy program znajduje się na stronie CKPiP:

https://ckppip.edu.pl/wp-content/uploads/2023/02/Kurs-specjalistyczny-Monitorowanie-dobrostanu-plodu-w-czasie-ciazy-i-podczas-porodu-2.pdf

Liczba godzin: 170 godzin dydaktycznych:
zajęcia teoretyczne – 65 godzin;(6 dni)
zajęcia praktyczne – 105 godzin (10 dni)(1  godzina  =  45 min.)
Cena kursu: Cena zależna od liczby uczestników. Możliwość uzyskania dofinansowania.
Osoby prowadzące: Kadra wskazana do prowadzenia szkolenia spełnia wymagania zawarte w programie opracowanym przez CKPiP
Uczestnik otrzymuje: Zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz.U. poz. 1761, z późn. zm.)

 

Zgłoszenia: osobiście: 57-300 Kłodzko, ul. Warty 21
telefonicznie: 730 160 123 lub 74 86 71 302
e-mail: kursy@wsm.klodzko.pl, szkolenia@wsm.klodzko.pl