Położnictwo – studia licencjackie

Położnictwo

Studia Licencjackie
6 semestrów, 3 lata


Studia o profilu praktycznym


Czesne : już od 540 zł/miesięcznie


Kadra naukowo - dydaktyczna:
wybitni eksperci i specjaliści z wieloletnią praktyką zawodową

 

Rekrutacja

 

tel: 74 867 13 02
tel.kom: +48 531 604 500

e-mail: dziekanat@wsm.klodzko.pl

 

Opis kierunku:

Plan uruchomienia kierunku położnictwo jest zdecydowaną odpowiedzią Władz Uczelni na potrzeby zaobserwowane na rynku medycznym. Zmiany w strukturze społecznej i niepokojące procesy demograficzne dotykające wiele regionów naszego kraju, uzmysławiają nam jak potrzebne jest inwestowanie w profesjonalne kadry medyczne o profilu położniczym i tworzenie zaplecza do opieki specjalistycznej.
Proces wprowadzania nowych programów społecznych, edukacyjnych, a także tworzenie nowych placówek, wymagają bezpośredniego wsparcia kadr medycznych. Ich kształcenie stanowi absolutny priorytet, który zagwarantuje uzupełnianie i wymianę kadr w środowisku pielęgniarek i położnych.
Położnictwo stwarza możliwość niesienia bezpośredniej pomocy drugiemu człowiekowi i praktycznej nauki reagowania na potrzeby pacjentki. Studia w WSM to doskonałe warunki do nabycia wielu umiejętności niezbędnych do skutecznego wykonywania zawodu oraz zdobywania najnowszej wiedzy z zakresu położnictwa w oparciu o świetnie przygotowane zaplecze dydaktyczne. Kierunek ten jest najmłodszym kierunkiem prowadzonym w Wyższej Szkole Medycznej i skierowany jest zarówno do absolwentów szkół średnich jak i do specjalistek i specjalistów już funkcjonujących na rynku usług medycznych, którzy chcą uzupełnić swoje kwalifikacje zawodowe.
Położnictwo uznawane jest za zawód zaufania publicznego i stwarza możliwości niesienia pomocy nie tylko na oddziałach szpitalnych, ale także w poradniach i szkołach rodzenia. To doskonała możliwość realizowania się w branży usług medycznych, ale także w działaniach z zakresu edukacji i profilaktyki. Położnictwo to zwód wymagający profesjonalizmu i empatii. Nauka w Wyższej Szkole Medycznej gwarantuje edukację na najwyższym poziomie!

Czas trwania: Czas trwania studiów licencjackich: 6 semestrów, 3 lata
Tryb studiów: stacjonarne weekendowe
Organizacja studiów: zajęcia prowadzone są w formie hybrydowej. Studia składają się w 50% z zajęć praktycznych. Zajęcia prowadzone są w pracowniach, pracowniach zajęć symulowanych oraz okolicznych placówkach medycznych.
Opłaty:
To od Państwa zależy jaką opcję wpłaty czesnego wybierzecie

Opłata wpisowa: 0 zł
12 rat po 540 zł
10 rat po 638 zł
2 raty po 3140 zł
1 rata po 6170 zł

Przy wpłacie jednorazowej oszczędzacie Państwo aż 310 zł

Opłata rekrutacyjna:
85 zł
Kadra naukowo - dydaktyczna:
wybitni eksperci i specjaliści z wieloletnią praktyką zawodową
Wykaz zajęć dydaktycznych:
Stypendia:
Warunki uzyskania świadectwa:
Egzamin dyplomowy połączony z obroną pracy dyplomowej
Absolwent otrzymuje:
dyplom ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem poświadczającym osiągnięte efekty kształcenia
Rekrutacja:
zapisz się

57-300 Kłodzko, ul. Warty 21
telefonicznie: 74 662 90 57
kom. 531 604 500

e-mail: dziekanat@wsm.klodzko.pl