Położnictwo – studia licencjackie

Położnictwo

Studia Licencjackie
6 semestrów, 3 lata


Studia o profilu praktycznym


Czesne : już od 595 zł/miesięcznie


Kadra naukowo - dydaktyczna:
wybitni eksperci i specjaliści z wieloletnią praktyką zawodową

 

Rekrutacja

 

tel: 74 867 13 02
tel.kom: +48 531 604 500

e-mail: dziekanat@wsm.klodzko.pl

 

OPIS KIERUNKU

Położnictwo to zawód zaufania publicznego, który stwarza możliwości niesienia pomocy nie tylko na oddziałach szpitalnych, ale także w poradniach i szkołach rodzenia. Cykl nauki w naszej uczelni przygotowuje studentów do pracy w warunkach klinicznych w branży usług medycznych, oraz na polu edukacji i profilaktyki.

W Wyższej Szkole Medycznej stworzyliśmy nowoczesne warunki do komfortowej, szybkiej nauki praktycznych umiejętności, niezbędnych do wykonywania zawodu oraz zdobywania wiedzy z zakresu położnictwa w oparciu o świetnie przygotowane zaplecze dydaktyczne. Oferta kształcenia na kierunku położnictwo została przygotowana z myślą o absolwentach szkół średnich oraz specjalistkach i specjalistach już funkcjonujących na rynku usług medycznych, którzy chcą poszerzyć i uzupełnić swoje kwalifikacje zawodowe.

 

 

CZAS TRWANIA I TRYB STUDIÓW

Czas trwania studiów II stopnia (magisterskich): 6 semestrów, 3 lata
Tryb studiów: stacjonarne weekendowe

HARMONOGRAM I ORGANIZACJA STUDIÓW

Zajęcia w placówkach medycznych: od poniedziałku do piątku (max 2 – 3 dni)

Zajęcia stacjonarne lub e-learningowe: soboty i niedziele

Zajęcia stacjonarne odbywają się w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej oraz placówkach medycznych na terenie Kotliny Kłodzkiej

AKTUALNE PLANY ZAJĘĆ znajdują się w Wirtualnym Dziekanacie w zakładce i dostępne są TYLKO dla zalogowanych studentów.

Studia składają się w 50% z zajęć praktycznych.

CENA STUDIÓW

To od Państwa zależy jaką opcję wpłaty czesnego wybierzecie

12 rat po 595 zł
10 rat po 700 zł
2 raty po 3435 zł
1 rata po 6740 zł

Zniżki przysługujące studentom:

1. Opłata za drugi kierunek - 20% czesnego
2. Opłata dla absolwentów studiów WSM oraz absolwentów policealnych szkół medycznych -15% czesnego
3. Obniżenie czesnego za polecenie Uczelni innej osobie 50 zł od osoby (nie więcej niż 200 zł). Zniżka odejmowana jest jednorazowo od pierwszej opłaty czesnego.

Opłata wpisowa: 0 zł
Opłata rekrutacyjna: 85 zł

WYKAZ ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

zobacz wykaz zajęć dydaktycznych

 

KSZTAŁCENIE PRAKTYCZNE

 

REKRUTACJA

zapisz się

57-300 Kłodzko, ul. Warty 21
telefonicznie: 74 662 90 57
kom. 531 604 500

e-mail: dziekanat@wsm.klodzko.pl