PODSTAWY JĘZYKA MIGOWEGO

Nazwa kursu szkolenia: PODSTAWY JĘZYKA MIGOWEGO
Adresaci kursu/szkolenia: Pielęgniarki i położne

  • posiadają prawo wykonywania zawodu,
  • zostały dopuszczone do kursu specjalistycznego po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego,
  • zostały dopuszczone do kursu specjalistycznego po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego za pośrednictwem SMK.
Cel ogólny kursu/szkolenia: Osiągniecie sprawności komunikacyjnej pielęgniarki i położnej (uczestników kursu) w kontakcie z osobą głuchą i niedosłyszącą oraz jej rodziną.
Termin kursu/szkolenia: trwa nabór
Program kursu:
Część teoretyczna i praktyczna:

  • Głuchota, niedosłuch, podstawy komunikowania się
  • Daktylografia-alfabet palcowy i znaki liczb
  • Ideografia część I i II
Liczba godzin:
125 godzin dydaktycznych, w tym:

  • 15 godzin-zajęcia teoretyczne
  • 90h-ćwiczenia
  • 20h-konwersatorium
Cena kursu:
700 zł
Osoby prowadzące:
Wykwalifikowana kadra Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku
Uczestnik otrzymuje:
Zaświadczenie ukończenia kursu specjalistycznego
Zgłoszenia:
Dogodne formy zapisu: 

osobiście: 57-300 Kłodzko, ul. Warty 21
telefonicznie: +48 730 160 123 | 74 86 71 302
e-mail: kursy@wsm.klodzko.pl