Integracja Sensoryczna i Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

1. Integracja sensoryczna
2. Integracja Sensoryczna i Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

3 semestry


Integracja sensoryczna WWRD:
Czesne: 640 zł miesięcznie
Integracja sensoryczna bez WWRD:
Czesne: 520 zł miesięcznie


Studenci i Absolwenci Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku – zniżka 20%

Kłodzko

tel: +48 883 600 886
e-mail: studiapodyplomowe@wsm.klodzko.pl

 

ZAPISZ SIĘ

Celem studiów jest uzyskanie wiedzy i nabycie umiejętności do pracy w zakresie Integracji Sensorycznej. Studia dają uprawnienia do diagnozowania zaburzeń z zakresu procesów Integracji Sensorycznej, konstruowania planu i prowadzenia interwencji terapeutycznej z wykorzystaniem metody Integracji Sensorycznej.

Absolwent uzyskuje tytuł :

TERAPEUTY I DIAGNOSTY INTEGRACJI SENSORYCZNEJ
(wybierając wariant bez WWRD)

TERAPEUTY I DIAGNOSTY WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA
(wybierając wariant WWRD)

Zapraszamy: osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia.

Mile widziane uprawnienia pedagogiczne.

Zatrudnienie w placówce oświatowej- nie wymagane.

 

3 semestry

 1. Integracja Sensoryczna - 380 godzin
  330 godzin dydaktycznych
  50 godzin praktyk (z części SI)
 2. Integracja Sensoryczna i Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka (wariant 2w1) - 480 godzin
  380 godzin dydaktycznych1
  00 godzin praktyk (50 godzin na część SI, 50 godzin na część WWRD)

Studia odbywają się w formie weekendowej: sobota-niedziela (2 zjazdy w miesiącu).
Przewiduje się dwa zjazdy, które będą rozpoczynały się zajęciami w piątek i trwały do niedzieli - 3 dni.

Miejsce odbywania zajęć: FORMA HYBRYDOWA:
Teoretyczne- platforma Teams
Stacjonarne-warsztatowe- gabinety na terenie Kłodzka/ Wrocławia

Absolutorium z programu kształcenia na podstawie zaliczenia wszystkich przedmiotów (warunkiem zaliczenia jest stworzenie

STUDIUM PRZYPADKU - przez proces pisania i tworzenia przeprowadza Promotor) i praktyk oraz otrzymania pozytywnej oceny z egzaminu końcowego (egzamin ustny - rozmowa na temat STUDIUM PRZYPADKU).

Integracja Sensoryczna

Ilość semestrów: III
Czesne:
520 zł/ miesięcznie,
2 raty po 3 790 zł,
Jednorazowa wpłata w kwocie 7 530 zł.

Integracja Sensoryczna i Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

Ilość semestrów: III
Czesne:
640 zł/ miesięcznie
2 raty po 4 750 zł,
Jednorazowa wpłata w kwocie 9 450 zł.

Słuchacz może zapisać się na wariant 2w1, lecz nie musi.

Opłata wpisowa 85 zł płatna na etapie rekrutacji- nie będzie podlegała zwrotowi w przypadku niepodjęcia studiów.

PROMOCJA!

Studenci i Absolwenci Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku
- zniżka 20 %

Zajęcia prowadzone będą przez nauczycieli akademickich Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku, wykwalifikowanych specjalistów z zakresów: Integracja Sensoryczna, logopedia, neurologopedia, fizjoterapia, osteopatia, pedagogika specjalna, CDL/ IBCLC- doradztwo laktacyjne, dietetyka, medycyna , m.in.

- dr n. zdr. Marta Wawrzynów
- dr n. zdr. Bożena Kaźmierska
- mgr Joanna Stankiewicz-Trzaskawka
- mgr Katarzyna Mreńca
- mgr Adela Białoboki-Chylińska
- mgr Aleksandra Światowska

 


Kandydat na uczestnika studiów musi spełniać wymogi określone w ogólnych informacjach o studiach. Zgłoszenie odbywa się poprzez złożenie oryginału karty zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami w sekretariacie:Dogodne formy zapisu:

Kłodzko:
osobiście:
57-300 Kłodzko, ul. Warty 21
telefonicznie:
74 86 71 302 wew.3,
kom. +48 883 600 886
e-mail: studiapodyplomowe@wsm.klodzko.pl

Atuty studiów:

 • Jedyne studia, podczas których będziesz mógł poznać pracę na żywo z Pacjentem (diagnoza i terapia, stymulacja, zalecenia do pracy z pacjentem, sposób rozmowy z pacjentem),
 • Jedyne takie studia, podczas których będziesz mógł uczestniczyć w SUPERWIZJI,
 • Jedyne takie studia, podczas których otrzymasz rzetelną merytorycznie i najnowszą wiedzę z każdej omawianej dziedziny,
 • Jedyne takie studia, podczas których otrzymasz wsparcie merytoryczne od każdego naszego Wykładowcy - jesteśmy Uczelnią, która DBA O RELACJE- nie ma trudności/ przeszkód, których nie da się rozwiązać.

Dajemy możliwość skorzystania z akademickiej bazy noclegowej.

Informujemy, że istnieje możliwość uzyskania dofinansowania/sfinansowania studiów podyplomowych z Urzędu Pracy oraz Bazy Usług Rozwojowych.

Deklarujemy pomoc w pozyskaniu dofinansowania.

ZAPISZ SIĘ