Integracja Sensoryczna i Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

1. Integracja sensoryczna
2. Integracja Sensoryczna i Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

3 semestry


Integracja sensoryczna WWRD:
Czesne: 640 zł miesięcznie
Integracja sensoryczna bez WWRD:
Czesne: 520 zł miesięcznie


Studenci i Absolwenci Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku – zniżka 20%

Kłodzko

tel: +48 883 600 886
e-mail: studiapodyplomowe@wsm.klodzko.pl

 

ZAPISZ SIĘ
Cel / Adresaci
Celem studiów jest uzyskanie wiedzy i nabycie umiejętności do pracy w zakresie Integracji Sensorycznej.  Studia dają uprawnienia do diagnozowania zaburzeń z zakresu procesów Integracji Sensorycznej, konstruowania planu i prowadzenia interwencji terapeutycznej z wykorzystaniem metody Integracji Sensorycznej.

Absolwent uzyskuje tytuł :

TERAPEUTY I DIAGNOSTY INTEGRACJI SENSORYCZNEJ
(wybierając wariant bez WWRD)

TERAPEUTY I DIAGNOSTY WCZESNEGO WSPOMAGANIA  ROZWOJU DZIECKA
(wybierając wariant WWRD)

Zapraszamy: osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia.

Mile widziane uprawnienia pedagogiczne.

Zatrudnienie w placówce oświatowej- nie wymagane.

Czas trwania studiów:
3 semestry

  1. Integracja Sensoryczna- 380 godzin
    330 godzin dydaktycznych
    50 godzin praktyk (z części SI)
  1. Integracja Sensoryczna i Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka (wariant 2w1 )- 480 godzin
    380 godzin dydaktycznych
    100 godzin praktyk (50 godzin na część SI, 50 godzin na część WWRD)
Organizacja studiów: Studia odbywają się w formie weekendowej: sobota-niedziela (2 zjazdy w miesiącu).
Przewiduje się dwa zjazdy, które będą rozpoczynały się zajęciami w piątek i trwały do niedzieli- 3 dni.
Miejsce odbywania zajęć: FORMA HYBRYDOWA:
Teoretyczne- platforma Teams
Stacjonarne-warsztatowe- gabinety na terenie Kłodzka/ Wrocławia
Warunki uzyskania świadectwa: Absolutorium z programu kształcenia na podstawie zaliczenia wszystkich przedmiotów (warunkiem zaliczenia jest stworzenie STUDIUM PRZYPADKU - przez proces pisania i tworzenia przeprowadza Promotor) i praktyk oraz otrzymania pozytywnej oceny z egzaminu końcowego (egzamin ustny - rozmowa na temat STUDIUM PRZYPADKU).
Cena studiów podyplomowych:
Integracja Sensoryczna

Ilość semestrów: III
Czesne:
520 zł/ miesięcznie,
2 raty po 3 790 zł,
Jednorazowa wpłata w kwocie 7 530 zł.

Integracja Sensoryczna i Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

Ilość semestrów: III
Czesne:
640 zł/ miesięcznie
2 raty po 4 750 zł,
Jednorazowa wpłata w kwocie 9 450 zł.

Słuchacz może zapisać się na wariant 2w1, lecz nie musi.

Opłata wpisowa 85 zł płatna na etapie rekrutacji- nie będzie podlegała zwrotowi w przypadku niepodjęcia studiów.

PROMOCJA!

Studenci i Absolwenci Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku

- zniżka 20 %

Wykładowcy:
Zajęcia prowadzone będą przez nauczycieli akademickich Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku, wykwalifikowanych specjalistów z zakresów: Integracja Sensoryczna, logopedia, neurologopedia, fizjoterapia, osteopatia, pedagogika specjalna, CDL/ IBCLC- doradztwo laktacyjne, dietetyka, medycyna , m.in.

- dr n. zdr. Marta Wawrzynów
- dr n. zdr. Bożena Kaźmierska
- mgr Joanna Stankiewicz-Trzaskawka
- mgr Katarzyna Mreńca
- mgr Adela Białoboki-Chylińska
- mgr Aleksandra Światowska

Uczestnik otrzymuje:
DOKUMENT UKOŃCZENIA: Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych oraz certyfikat.
Zgłoszenia:
Dogodne formy zapisu:
Kłodzko:
osobiście:
57-300 Kłodzko, ul. Warty 21
telefonicznie:
74 86 71 302 wew.3,
kom. +48 883 600 886
e-mail: studiapodyplomowe@wsm.klodzko.pl
Dodatkowo:
Atuty studiów:

- Jedyne studia, podczas których będziesz mógł poznać pracę na żywo z Pacjentem (diagnoza i terapia, stymulacja, zalecenia do pracy z pacjentem, sposób rozmowy z pacjentem),
- Jedyne takie studia, podczas których będziesz mógł uczestniczyć w SUPERWIZJI,
- Jedyne takie studia, podczas których otrzymasz rzetelną merytorycznie i najnowszą wiedzę z każdej omawianej dziedziny,
- Jedyne takie studia, podczas których otrzymasz wsparcie merytoryczne od każdego naszego Wykładowcy- jesteśmy Uczelnią, która DBA O RELACJE- nie ma trudności/ przeszkód, których nie da się rozwiązać.

Dajemy możliwość skorzystania z akademickiej bazy noclegowej.

DOFINANSOWANIE! Informujemy, że istnieje możliwość uzyskania dofinansowania/sfinansowania studiów podyplomowych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w Urzędzie Pracy.

Deklarujemy pomoc w pozyskaniu dofinansowania.

Obowiązuje kolejność zgłoszeń!

ZAPISZ SIĘ