Integracja Sensoryczna i Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

Integracja sensoryczna oraz integracja sensoryczna ze specjalizacją wczesna wspomaganie rozwoju dziecka (specjalizacja)

3 semestry


Specjalizacja:
Czesne: 800 zł miesięcznie
Bez specjalizacji:
Czesne: 640 zł miesięcznie


Studenci i Absolwenci Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku – zniżka 20%

Kłodzko

tel: +48 883 600 886
e-mail: studiapodyplomowe@wsm.klodzko.pl

 

ZAPISZ SIĘ
Cel / Adresaci
Celem studiów jest uzyskanie wiedzy i nabycie umiejętności do pracy w zakresie Integracji Sensorycznej.  Studia dają uprawnienia do diagnozowania zaburzeń z zakresu procesów Integracji Sensorycznej, konstruowania planu i prowadzenia interwencji terapeutycznej z wykorzystaniem metody Integracji Sensorycznej.

Absolwent uzyskuje tytuł :
TERAPEUTY I DIAGNOSTY INTEGRACJI SENSORYCZNEJ
(wybierając wariant bez specjalizacji WWRD)

TERAPEUTY I DIAGNOSTY WCZESNEGO WSPOMAGANIA  ROZWOJU DZIECKA
(wybierając wariant ze specjalizacją WWRD)

Zapraszamy: osoby posiadające dyplom ukończenia wyższych I stopnia lub II stopnia i przygotowanie pedagogiczne.
Zatrudnienie w placówce oświatowej – nie wymagane.

Czas trwania studiów:
3 semestry
1.Integracja Sensoryczna bez specjalizacji WWRD – 380 h
330 godzin dydaktycznych
50  godzin praktyk (z części SI)2.Integracja Sensoryczna ze specjalizacją WWRD – 480 h
380 godzin dydaktycznych
100 godzin praktyk  (50 godzin na część z SI oraz 50 godzin na część WWRD)
Organizacja studiów: Studia odbywają się w formie weekendowej : sobota-niedziela
(2 zjazdy w miesiącu)
Przewiduje się 2 zjazdy, które będą rozpoczynały się zajęciami w piątek i trwały do niedzieli – 3 dni.
Warunki uzyskania świadectwa: Absolutorium z programu kształcenia na podstawie zaliczenia wszystkich przedmiotów i praktyk oraz otrzymanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego.
Cena studiów podyplomowych:
Integracja Sensoryczna bez specjalizacji WWRD:

Ilość semestrów:III

Czesne: 640 zł/miesięcznie

2 raty po 3 790 zł,
jednorazowa wpłata w kwocie 7 530 zł

Integracja Sensoryczna ze specjalizacją WWRD:

Ilość semestrów:III

Czesne: 800 zł/miesięcznie

2 raty po 4 750 zł,
jednorazowa wpłata w kwocie 9 450 zł

Słuchacz może zapisać się na specjalizację WWRD, lecz nie musi.

Kierownik merytoryczny studiów:
dr n. zdr. Marta Wawrzynów

Opłata wpisowa 85 zł płatna na etapie rekrutacji - nie będzie podlegała zwrotowi w przypadku niepodjęcia studiów.

PROMOCJA!

Studenci i Absolwenci Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku
– zniżka 20%

Osoby prowadzące:
Zajęcia prowadzone będą przez nauczycieli akademickich Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku.
Uczestnik otrzymuje:
DOKUMENT UKOŃCZENIA: świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
Zgłoszenia:
Dogodne formy zapisu:
Kłodzko:
osobiście:
57-300 Kłodzko, ul. Warty 21
telefonicznie:
74 86 71 302 wew.3,
kom. +48 883 600 886
e-mail: studiapodyplomowe@wsm.klodzko.plWrocław:
osobiście:
50-448 Wrocław, ul. Worcella 25-27
telefonicznie:
kom. +48 534 553 558
e-mail: wroclaw.podyplomowe@wsm.klodzko.pl
Dodatkowo:
Możliwość skorzystania z akademickiej bazy noclegowej.
DOFINANSOWANIE! Informujemy, że istnieje możliwość uzyskania dofinansowania/sfinansowania studiów podyplomowych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w Urzędzie Pracy.

Deklarujemy pomoc w pozyskaniu dofinansowania.

Obowiązuje kolejność zgłoszeń!

ZAPISZ SIĘ