Zapytanie ofertowe nr 2/MCSMWSM/2021/EFS z dnia 14.07.2021r. w ramach projektu „Wdrożenie programu rozwojowego i utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej w Wyższej Szkole Medycznej w Kłodzku”

Powstaje w kontekście projektu

POWR.05.03.00-00-0003/19 – Wdrożenie programu rozwojowego i utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej w Wyższej Szkole Medycznej w Kłodzku

Poprawa jakości kształcenia kadry dydaktycznej w Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku poprzez realizację szkoleń w ramach projektu “Wdrożenie programu rozwojowego i utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej w Wyższej Szkole Medycznej w Kłodzku.”

Zapytanie ofertowe nr 5/ZPRWSM/2021/EFS z dnia 10.05.2021r.

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie – Kompleksowa dostawa sprzętu
medycznego do Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku w ramach projektu „Zintegrowany Program
Rozwoju Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój 2014-2020
Zakupy w ramach modyfikacji kształcenia na kierunku pielęgniarstwo I i II stopnia oraz zakupy w
ramach modyfikacji kształcenia na kierunku ratownictwo medyczne