Świadczenia dla studentów Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku

Informacje dotyczące świadczeń dla studentów WSM w Kłodzku na rok akademicki 2021/2022

Szanowni Studenci,

Informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 12/2021 z dnia 4 listopada 2021 r. wysokość świadczeń dla Studentów Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku jest następująca:

  1. Stypendium socjalne uzależnione jest od miesięcznego dochodu netto w rodzinie studenta
    w przeliczeniu na osobę i wynosi: 1 600 zł w przedziale dochodu do 1.051,70 zł.

 

  1. Stypendium dla osób niepełnosprawnych, uzależnione jest od stopnia niepełnosprawności:
  • I grupa (orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności): 1.600 zł;
  • II grupa (orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności): 1.500 zł;
  • III grupa (orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności): 1.400 zł.

 

  1. Stypendium rektora dla najlepszych studentów wynosi:

– 1.600 zł, przy średniej w przedziale 4,8 – 4,89;

– 2.400 zł, przy średniej równej i większej od 4,90.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 

Stypendia WSM – klauzula inf RODO
Regulamin Stypendia 2021/2022
Zał 1 – Oświadczenie – tytuły zawodowe
Zał 3 – Oświadczenie – sytuacja materialna
Zał 4 – Oświadczenie – prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego
Zał 5 – Oświadczenie – wniosek o stypendium socjalne
Zał 6 – Wykaz dokumentów
Zał 7 – Wniosek – osoby niepełnosprawne
Zał 8 – wniosek – Stypendium Rektora
Zał 9 – wniosek Stypendium Rektora – wyróżniające wyniki
zał 10 – wniosek – zapomoga