Świadczenia dla studentów Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku

Informacje dotyczące świadczeń dla studentów WSM w Kłodzku na rok akademicki 2021/2022

Ważne !

Wnioski o stypendia: socjalne, dla niepełnosprawnych, Rektora należy składać do 20 października 2021 r.

Wysokość stypendiów podana zostanie nie później niż do 20 listopada 2021 r.

Kwota miesięcznego dochodu uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne w WSM
w Kłodzku wynosi 1.051,70 zł.

 

Kompletne wnioski należy składać w formie (na wzorach) określonych w regulaminie świadczeń dla studentów WSM w Kłodzku. Do wniosku dołącza się dokumenty wskazane w tym regulaminie. Dotyczy to również wniosku o zapomogę.

 

Wnioski należy składać w:

– pokoju nr 101 (Kwestura) od poniedziałku do piątku od godziny 7:30 do 15:30

w budynku WSM w Kłodzku przy ul. Warty 21.

 

Informacje o świadczeniach można uzyskać pod numer tel. 531-607-843 od 7:30 do 15:30.

Bardzo prosimy studentów o zapoznanie się z nowym regulaminem świadczeń!

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 

Stypendia WSM – klauzula inf RODO
Regulamin Stypendia 2021/2022
Zał 1 – Oświadczenie – tytuły zawodowe
Zał 3 – Oświadczenie – sytuacja materialna
Zał 4 – Oświadczenie – prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego
Zał 5 – Oświadczenie – wniosek o stypendium socjalne
Zał 6 – Wykaz dokumentów
Zał 7 – Wniosek – osoby niepełnosprawne
Zał 8 – wniosek – Stypendium Rektora
Zał 9 – wniosek Stypendium Rektora – wyróżniające wyniki
zał 10 – wniosek – zapomoga