RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO-ODDECHOWA U NOWORODKA DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Nazwa kursu szkolenia: RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO-ODDECHOWA U NOWORODKA DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
Adresaci kursu/szkolenia: Pielęgniarki i położne

  • posiadają prawo wykonywania zawodu,
  • zostały dopuszczone do kursu specjalistycznego po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego,
  • zostały dopuszczone do kursu specjalistycznego po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego za pośrednictwem SMK.
Cel ogólny kursu/szkolenia: Przygotowanie pielęgniarki, położnej do rozpoznania stanu zagrożenia życia noworodka i samodzielnego podejmowania działań resuscytacyjnych w ramach kompetencji zawodowych.
Termin kursu/szkolenia: trwa nabór
Program kursu:
Część teoretyczna i praktyczna:

  • Ocena stanu noworodka z uwzględnieniem odrębności anatomicznych i fizjologicznych układu krążenia i oddychania noworodka
  • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa noworodka
Liczba godzin:
57 godzin dydaktycznych, w tym:

  • 27h-zajęcia teoretyczne (wykłady)
  • 30h- ćwiczenia w warunkach symulowanych
Cena kursu:
500 zł
Osoby prowadzące:
Wykwalifikowana kadra Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku
Uczestnik otrzymuje:
Zaświadczenie ukończenia kursu specjalistycznego
Zgłoszenia:
Dogodne formy zapisu:

osobiście: 57-300 Kłodzko, ul. Warty 21
telefonicznie: +48 730 160 123 | 74 86 71 302
e-mail: kursy@wsm.klodzko.pl