Kursy dla nauczycieli

KURSY I SZKOLENIA
dla nauczycieli

 

 

 

 

Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET) krok po kroku

ZAPISZ SIĘ

Szkoła bez dzwonków

ZAPISZ SIĘ

Kurs pedagogiczny dla Instruktorów Praktycznej nauki zawodu

ZAPISZ SIĘ

Organizacja pomocy psychologiczno - pedagogicznej w szkole

ZAPISZ SIĘ

Innowacja pedagogiczna i eksperyment pedagogiczny

ZAPISZ SIĘ

Cyberbezpieczeństwo w szkole

ZAPISZ SIĘ

Neurodydaktyka w praktyce nauczyciela

ZAPISZ SIĘ

Coaching w pracy nauczyciela

ZAPISZ SIĘ

Ocenianie kształtujące od pomysłu do praktyki

ZAPISZ SIĘ

Dyrektor jako manager placówki i pracodawca

ZAPISZ SIĘ

Doradztwo zawodowe w szkole

ZAPISZ SIĘ