Dietetyka

Dietetyka
2 semestry


Czesne : 600 zł miesięcznie


Studenci i Absolwenci Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku – zniżka 20%

Wrocław
tel: +48 534 553 558
e-mail: wroclaw.podyplomowe@wsm.klodzko.pl

Kłodzko
883 600 886
e-mail: studiapodyplomowe@wsm.klodzko.pl

 

ZAPISZ SIĘ
Cel / Adresaci

Dietetyka jest interdyscyplinarną dziedziną nauki łączącą zagadnienia z obszaru medycyny, nauk o zdrowiu i żywieniu. Racjonalne odżywianie ma kluczowy wpływ na stan zdrowia, dlatego stanowi element profilaktyki, ale także leczenia wielu jednostek chorobowych. Ponadto żywienie odgrywa istotną rolę w wielu dyscyplinach sportowych.

Studia podyplomowe prowadzone są w wymiarze praktycznym, co daje możliwość bezpośredniego przełożenia zdobytych umiejętności na pracę zawodową. Słuchacze uzyskają podstawową wiedzę z zakresu dietetyki klinicznej, pediatrycznej, sportowej, ale także żywienia człowieka, diet alternatywnych, żywienia zbiorowego.

Plan kształcenia obejmuje również przedmioty związane z bezpieczeństwem żywności, mikrobiologią oraz anatomią, fizjologią, diagnostyka laboratoryjną. Tematykę studiów uzupełniają przedmioty z zakresu psychologii żywienia i Psychodietetyki, niezbędne do modyfikacji zachowań żywieniowych.

Studia skierowane są do osób posiadających dyplom ukończenia studiów  licencjackich lub magisterskich o profilu medycznym, biochemicznym,biologicznym, chemicznym, oraz absolwentów innych szkół wyższych, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę z zakresu dietetyki i żywienia w zdrowiu i w chorobie.

Czas trwania studiów:
2 semestry
205 godzin + 60 godzin praktyki - studia o profilu praktycznym
Organizacja studiów: Zajęcia będą realizowane w systemie hybrydowym:
- na uczelni w kontakcie bezpośrednim
- zdalnie z wykorzystaniem uczelnianej platformy e-learningowejForma studiów niestacjonarna, weekendowa
Warunki uzyskania świadectwa: Egzamin kończący kształcenie podyplomowe.
Cena studiów podyplomowych:
Ilość semestrów:II
Ilość rat: 8
Czesne: 600 zł/miesięcznie.

2 raty po 2.350 zł,
jednorazowa wpłata w kwocie 4.650 zł

Opłata wpisowa 85 zł płatna na etapie rekrutacji - nie będzie podlegała zwrotowi w przypadku niepodjęcia studiów.PROMOCJA!

Studenci i Absolwenci Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku
– zniżka 20%

Osoby prowadzące:
Zajęcia prowadzone będą przez nauczycieli akademickich Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku.
Uczestnik otrzymuje:
DOKUMENT UKOŃCZENIA: świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
Zgłoszenia:
Dogodne formy zapisu:
Kłodzko:
osobiście:
57-300 Kłodzko, ul. Warty 21
telefonicznie:
74 86 71 302 wew.3,
kom. +48 883 600 886
e-mail: studiapodyplomowe@wsm.klodzko.pl
Wrocław:
osobiście:
50-448 Wrocław, ul. Worcella 25-27
telefonicznie:
kom. +48 534 553 558
e-mail: wroclaw.podyplomowe@wsm.klodzko.pl
DOFINANSOWANIE! Informujemy, że istnieje możliwość uzyskania dofinansowania/sfinansowania studiów podyplomowych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w Urzędzie Pracy.

Deklarujemy pomoc w pozyskaniu dofinansowania.

Obowiązuje kolejność zgłoszeń!

ZAPISZ SIĘ