TERAPIA BÓLU PRZEWLEKŁEGO U DOROSŁYCH

Nazwa kursu szkolenia: TERAPIA BÓLU PRZEWLEKŁEGO U DOROSŁYCH
Adresaci kursu/szkolenia: Pielęgniarki i położne

  • posiadają prawo wykonywania zawodu,
  • zostały dopuszczone do kursu specjalistycznego po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego,
  • zostały dopuszczone do kursu specjalistycznego po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego za pośrednictwem SMK.
Cel ogólny kursu/szkolenia: Przygotowanie pielęgniarki, położnej do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie terapii bólu przewlekłego pacjenta dorosłego, ze szczególnym uwzględnieniem pacjenta w wieku podeszłym.
Termin kursu/szkolenia: trwa nabór
Program kursu:
Część teoretyczna i praktyczna:

  • Terapia bólu przewlekłego
  • Specyfikacji terapii bólu przewlekłego u pacjentów w starszym wieku
Liczba godzin:
84 godzin dydaktycznych, w tym:

  • 40h- zajęcia teoretyczne
  • 44h- zajęcia praktyczne
Cena kursu:
550 zł
Osoby prowadzące:
Wykwalifikowana kadra Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku
Uczestnik otrzymuje:
Zaświadczenie ukończenia kursu specjalistycznego
Zgłoszenia:
Dogodne formy zapisu:osobiście: 57-300 Kłodzko, ul. Warty 21
telefonicznie: +48 730 160 123 | 74 86 71 302
e-mail: kursy@wsm.klodzko.pl