Fizjoterapia – studia magisterskie

Fizjoterapia

Studia Magisterskie
10 semestrów, 5 lat


Studia o profilu praktycznym


Czesne : już od 655 zł/miesięcznie


Kadra naukowo - dydaktyczna:
wybitni eksperci i specjaliści z wieloletnią praktyką zawodową

 

Rekrutacja

 

tel: 74 867 13 02
tel.kom: +48 531 604 500

e-mail: dziekanat@wsm.klodzko.pl

 

Opis kierunku: Fizjoterapia to kierunek, na którym uczymy wiedzy teoretycznej z zakresu nauk medycznych, o zdrowiu i o kulturze fizycznej oraz nauk społecznych. Ponadto nasi studenci zdobywają umiejętności praktyczne z kinezyterapii, fizykoterapii i masażu w pediatrii, geriatrii, ortopedii, neurologii, kardiologii.

Nasza wykwalifikowana kadra naukowo-dydaktyczna w toku kształcenia uczy przywracać pacjentom utracone funkcje, na nowo kształtować postawę i motorykę, odzyskać samodzielność i funkcjonowanie osobom chorym oraz niepełnosprawnym. Absolwenci fizjoterapii wiedzę jak pokonywać dolegliwości, minimalizować objawy współtowarzyszące chorobie, niwelować skutki niepełnosprawności i walczyć z bólem, ale przede wszystkim wiedzą jak zapobiegać powstawaniu dysfunkcji.

Czas trwania: Czas trwania studiów: 10 semestrów, 5 lat
Tryb studiów: jednolite magisterskie, niestacjonarne (Zajęcia kliniczne mogą odbywać się również w tygodniu)
Organizacja studiów: zajęcia prowadzone są w formie hybrydowej. Studia składają się w 50% z zajęć praktycznych. Zajęcia prowadzone są w pracowniach, pracowniach zajęć symulowanych oraz placówkach medycznych.
Opłaty:
To od Państwa zależy jaką opcję wpłaty czesnego wybierzecie

Opłata wpisowa: 0 zł
12 rat po 655 zł
10 rat po 775 zł
2 raty po 3800 zł
1 rata po 7460 zł

Zniżki przysługujące studentom:

1. Opłata za drugi kierunek - 20% czesnego
2. Opłata dla absolwentów studiów WSM oraz absolwentów policealnych szkół medycznych -15% czesnego
3. Obniżenie czesnego za polecenie Uczelni innej osobie 50 zł od osoby (nie więcej niż 200 zł). Zniżka odejmowana jest jednorazowo od pierwszej opłaty czesnego.

Opłata wpisowa: 0 zł
Opłata rekrutacyjna:
85 zł
Kadra naukowo - dydaktyczna:
wybitni eksperci i specjaliści z wieloletnią praktyką zawodową
Stypendia:
zobacz świadczenia dla Studentów Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku
Warunki uzyskania świadectwa:
Egzamin dyplomowy połączony z obroną pracy dyplomowej
Absolwent otrzymuje:
dyplom ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem poświadczającym osiągnięte efekty kształcenia - zobacz wzór dyplomu
Rekrutacja:
zapisz się

57-300 Kłodzko, ul. Warty 21
telefonicznie: 74 662 90 57
kom. 531 604 500

e-mail: dziekanat@wsm.klodzko.pl