Fizjoterapia- studia magisterskie

Fizjoterapia
studia jednolite magisterskie 5- letnie

 

O kierunku FizjoterapiaRekrutacja krok po krokuOrganizacja StudiówCzesneStypendia i zniżkiZajęcia praktycznePraktyki zawodoweWykaz przedmiotów

Twoje Zdrowie Naszą Pasją!

Fizjoterapia– zawód, który wymaga, uczy, ciągle zaskakuje, motywuje.

Na naszej Uczelni nauczysz się jak pomagać potrzebującym, pokonywać bariery, niwelować skutki niepełnosprawności, walczyć z bólem, wspierać ich w trudnych chwilach.

Fizjoterapia należy do dynamicznie rozwijających się dziedzin współczesnej medycyny. Na tym kierunku studenci zdobywają wiedzę z zakresu nauk medycznych, o zdrowiu i o kulturze fizycznej oraz nauk społecznych. Ponadto zdobywają umiejętność praktyczne z kinezyterapii, fizykoterapii i masażu, w pediatrii, geriatrii, ortopedii, neurologii, kardiologii.

Studenci kierunku Fizjoterapia uczą się jak przywracać utracone funkcje, na nowo kształtować postawę i motorykę, odzyskać samodzielność i funkcjonowanie osobom chorym oraz niepełnosprawnym. Zdobywając wiedzę jak pokonać dolegliwości, minimalizować objawy  współtowarzyszące chorobie ale przede wszystkim uczą zapobiega. Zmieniają styl życia, prowadzą profilaktyk, rehabilitują, wspierają w działaniu.

Do potencjalnych miejsc pracy można zaliczyć:

 • gabinety rehabilitacji/fizjoterapii
 • ośrodki rehabilitacyjne
 • oddziały rehabilitacji
 • przychodnie rehabilitacyjne
 • sanatoria i uzdrowiska
 • podmioty gospodarcze i placówki sportowe prowadzące działalność w zakresie promocji zdrowia (siłownie, hotele, ośrodki typu SPA &Wellness, kluby sportowe)
 • szpitale, kliniki, hospicja
 • domy opieki i domy dziecka
 • gabinety odnowy biologicznej
 • poradnie i zakłady pracy chronionej
 • placówki prowadzące działalność w zakresie sportu niepełnosprawnych
 • własna praktyka w warunkach nieklinicznych
 • szkolnictwo

Współcześnie fizjoterapeuta oprócz świadczenia usług leczniczych zajmuje się również profilaktyką. Obecnie modny zdrowy styl życia, rosnąca długość życia oraz spadek przyrostu naturalnego powodują, iż zawód fizjoterapeuty jest bardzo pożądany na rynku pracy.

Absolwenci kierunku Fizjoterapia mają dużo możliwości dalszego rozwoju
oraz pogłębiania swojej wiedzy m. in. poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju szkoleniach lub kursach. Absolwenci przygotowani są do podjęcia studiów trzeciego stopnia.

 

Nabór na rok akademicki 2020/2021 rozpoczęty!

Nie przeprowadzamy egzaminów wstępnych.

KROK 1 
Wybrać kierunek kształcenia, który Cię interesuje

W naszej szerokiej ofercie na pewno znajdziesz coś dla siebie

KROK 2
Jeśli masz pytania

przyjdź do nas: 57-300 Kłodzko, ul. Warty 21 (pok. 102, I piętro)
napisz do nas dziekanat@wsm.klodzko.pl
lub zadzwoń 74 867 13 02

KROK 3 

Rekrutacja na studia prowadzone przez WSM w Kłodzku odbywa się na podstawie zapisów prowadzonych elektronicznie w systemie rejestracji online i osobiście poprzez złożenie dokumentów rekrutacyjnych w Dziekanacie Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku

Przyjdź do biura rekrutacyjnego złożyć komplet dokumentów:

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia jednolite magisterskie składają w Dziekanacie Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku następujące dokumenty:

1) odpis lub poświadczoną przez uprawnionego pracownika uczelni lub notarialnie kopię świadectwa dojrzałości,
2) podanie o przyjęcie na studia,
3) kwestionariusz ankiety osobowej,
4) jedną aktualną kolorową fotografię kandydata zgodną z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych i paszportów,
5) fotografię kandydata w wersji elektronicznej na nośniku (format jpg, 300 DPI wymiar 300 x 375 pikseli, maksymalny rozmiar pliku – 1 MB), fotografia jest konieczna do uzyskania elektronicznej legitymacji studenckiej (w razie problemów z wgraniem zdjęcia prosimy je przesłać na adres e- mail: dziekanat@wsm.klodzko.pl),
6) zaświadczenie lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku (skierowanie na badania prosimy odebrać w Dziekanacie),
7) kopię dowodu wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

Nr konta bankowego: 08 1090 2327 0000 0001 3581 9942

Odbiorca:
Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku
57-300 Kłodzko, ul. Warty 21
Tytuł: imię i nazwisko, rodzaj uiszczanej opłaty oraz kierunek
<Anna Nowak, opłata rekrutacyjna, ratownictwo medyczne)
Kwota: 85 zł

KROK 4
Jeśli spełniłeś wszystkie kryteria o przyjęciu na studia

Powiadomimy Cię o spotkaniu organizacyjnym i dołączeniu do grona studentów Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku

KROK 5
Jeśli  nie spełniłeś wszystkich kryteriów o przyjęciu na studia

Komisja rekrutacyjna stwierdziła braki w dokumentacji będziesz miał szanse do uzupełnienia w ciągu 14 dni

KROK 6
Przyjmij gratulacje o przyjęciu na studia

Studia magisterskie jednolite 5 letnie

Czas trwania 5 lat

Forma studiów

 • stacjonarna
 • niestacjonarna (zjazdy co 2 tygodnie sobota, niedziela)

Studia składają się w 50 % z zajęć praktycznych.
Wszystkie zajęcia dydaktyczne prowadzone są w Kłodzku w przystosowanych do tego specjalistycznych salach

Praktyki zawodowe prowadzone są w ośrodkach rehabilitacyjnych na terenie całego powiatu kłodzkiego. Uczelnia posiada liczne umowy
i porozumienia z podmiotami, dzięki którym Studenci w trakcie studiów nabywają aktualną wiedzę i praktykę, z jaką będą mieli styczność w swojej pracy zawodowej.

 

To od Państwa zależy jaką opcję wpłaty czesnego wybierzecie

12 rat 10 rat 2 raty 1 rata Opłata rekrutacyjna
Opłata wpisowa
605 zł 720 zł 3550 zł 6990 zł 85 zł 0 zł

Przy wpłacie jednorazowej oszczędzacie Państwo aż 270 zł

 

Nr konta bankowego:
08 1090 2327 0000 0001 3581 9942
Odbiorca:
Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku,
57- 300 Kłodzko, ul. Warty 21
Tytuł:
Imię i nazwisko, rodzaj uiszczanej opłaty oraz kierunek
<Anna Nowak, opłata rekrutacyjna, fizjoterapia)
Kwota: 85 zł

 

W naszej uczelni wprowadziliśmy pakiety zniżek:


PAKIET ABSOLWENCKI

– jeśli studiujecie lub studiowaliście na WSM w Kłodzku to przysługuje Państwu 10% zniżki na kolejny kierunek studiów
– jeśli skończyliście Państwo kierunek medyczny w naszych szkołach medycznych przysługuje Państwu 5% zniżki

 

PAKIET RODZINNY:

– jeśli ktoś z bliskiej rodziny (w pierwszej linii pokrewieństwa) studiuje na uczelni przysługuje Państwu 5% zniżki i 5% spokrewnionemu przez pierwszy semestr studiów

Pakietów nie łączymy!

Strona w przygotowaniu

Zajęcia praktyczne odbywają się w specjalnie dostosowanych salach dydaktycznych oraz w ośrodkach rehabilitacyjnych.

Na uczelni studenci mają do dyspozycji najpotrzebniejsze przybory potrzebne do pomiarów i prowadzenia ćwiczeń indywidualnych oraz grupowych. Studenci korzystają także ze sprzętu fizykoterapeutycznego do wykonywania m.in. zabiegów z zakresu elektrolecznictwa, światłolecznictwa, magnoterapii czy terapii ultradźwiękowej.

Główną zaletą zajęć prowadzonych w ośrodkach rehabilitacyjnych jest kontakt z pacjentem. Studenci swoją zdobytą wiedzę na uczelni wykorzystują jeszcze w czasie trwania nauki w pracy z chorym i potrzebującym człowiekiem. Zajęcia w placówkach rehabilitacyjnych wspomagane wiedzą prowadzących i wskazówkami doświadczonych rehabilitantów są niezbędnym elementem nauki kolejnych pokoleń fizjoterapeutów.

 

Praktyki zawodowe prowadzone są w:

 • Specjalistycznym Centrum Medycznym w Polanicy Zdrój,
 • SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA Głuchołazy,
 • przychodniach rehabilitacyjnych na terenie powiatu kłodzkiego,
 • uzdrowiskach i sanatoriach na terenie powiatu kłodzkiego,

Praktyki zawodowe są koniecznym elementem na kierunku Fizjoterapii

Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku zapewnia różnorodne placówki, na których student zapozna się z realnymi możliwościami pracy z pacjentami zarówno ambulatoryjnymi jak i przebywającymi na oddziale rehabilitacyjnym.  Zdobyta wiedza w toku studiów pozwoli absolwentom naszej Uczelni rozpocząć pracę w każdych warunkach rynku pracy we współczesnej Fizjoterapii.

 

Anatomia (anatomia prawidłowa, funkcjonalna, rentgenowska, palpacyjna)
Biologia medyczna
Genetyka
Biochemia
Fizjologia (fizjologia ogólna, fizjologia wysiłku fizycznego, fizjologia bólu, diagnostyka fizjologiczna)
Farmakologia w fizjoterapii
Biofizyka
Biomechanika (biomechanika stosowana i ergonomia, biomechanika kliniczna)
Kinezjologia
Patologia ogólna
Pierwsza pomoc
Język obcy do wyboru (poziom B2+)
Wychowanie fizyczne
Psychologia (psychologia ogólna, psychologia kliniczna, psychoterapia, komunikacja interpersonalna)
Pedagogika (pedagogika ogólna, pedagogika specjalna)
Dydaktyka fizjoterapii
Socjologia (socjologia ogólna, socjologia niepełnosprawności)
Podstawy prawa (prawa własności intelektualnej, prawa medycznego, prawa cywilnego, prawa pracy)
Zdrowie publiczne
Demografia i epidemiologia
Metodologia badań naukowych, statystyka i technologie informacyjne
Ekonomia i systemy ochrony zdrowia
Zarządzanie i marketing
Filozofia
Bioetyka
Historia rehabilitacji
Fizjoterapia ogólna
Kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu
Kinezyterapia
Terapia manualna
Medycyna fizykalna (fizykoterapia, balneoklimatologia, odnowa biologiczna)
Masaż
Metody specjalne fizjoterapii
Adaptowana aktywność fizyczna i sport osób z niepełnosprawnościami
Wyroby medyczne (zaopatrzenie ortopedyczne), protetyka i ortotyka
Fizjoprofilaktyka i promocja zdrowia
Kliniczne podstawy fizjoterapii w ortopedii, traumatologii i medycynie sportowej
Kliniczne podstawy fizjoterapii w reumatologii
Kliniczne podstawy fizjoterapii w neurologii i neurochirurgii
Kliniczne podstawy fizjoterapii w pediatrii i neurologii dziecięcej
Kliniczne podstawy fizjoterapii w kardiologii i kardiochirurgii
Kliniczne podstawy fizjoterapii w pulmonologii
Kliniczne podstawy fizjoterapii w chirurgii
Kliniczne podstawy fizjoterapii w ginekologii i położnictwie
Kliniczne podstawy fizjoterapii w geriatrii
Kliniczne podstawy fizjoterapii w psychiatrii
Kliniczne podstawy fizjoterapii w intensywnej terapii
Kliniczne podstawy fizjoterapii w onkologii i medycynie paliatywnej
Fizjoterapia w ortopedii, traumatologii i medycynie sportowej
Fizjoterapia w reumatologii
Fizjoterapia w neurologii i neurochirurgii
Fizjoterapia w wieku rozwojowym
Fizjoterapia w kardiologii i kardiochirurgii
Fizjoterapia w pulmonologii
Fizjoterapia w chirurgii
Fizjoterapia w ginekologii i położnictwie
Fizjoterapia w pediatrii
Fizjoterapia w geriatrii
Fizjoterapia w psychiatrii
Fizjoterapia w onkologii i medycynie paliatywnej
Diagnostyka funkcjonalna w dysfunkcjach układu ruchu
Diagnostyka funkcjonalna w chorobach wewnętrznych
Diagnostyka funkcjonalna w wieku rozwojowym
Programowanie rehabilitacji w dysfunkcjach układu ruchu
Programowanie rehabilitacji w chorobach wewnętrznych
Programowanie rehabilitacji w wieku rozwojowym
Klimatologia, balneologia i wodolecznictwo w leczeniu uzdrowiskowym
Techniki odkształcania tkanek miękkich i inne formy relaksacji
Sport i rekreacja w leczeniu uzdrowiskowym
Terapia zajęciowa i inne formy terapii w leczeniu uzdrowiskowym
Psychologiczne aspekty leczenia uzdrowiskowego
Gerokinezjologia w programowaniu treningów dla osób starszych
Sport i turystyka w wieku senioralnym
Trener personalny w fitnessie dla seniorów
Zabiegi fizjoterapeutyczne w leczeniu i profilaktyce stosowane w wieku senioralnym
Organizacja i zarządzanie obiektami dla osób w wieku senioralnym