Ratownictwo medyczne – studia licencjackie

Ratownictwo medyczne

Studia Licencjackie
6 semestrów, 3 lata


Studia o profilu praktycznym


Czesne : już od 595 zł/miesięcznie


Kadra naukowo - dydaktyczna:
wybitni eksperci i specjaliści z wieloletnią praktyką zawodową

 

Rekrutacja

 

tel: 74 867 13 02
tel.kom: +48 531 604 500

e-mail: dziekanat@wsm.klodzko.pl

 

Opis kierunku: Ratownik medyczny pracuje w zawodzie, w który wpisana jest odpowiedzialność za życie ludzkie, dlatego w procesie kształcenia konieczne jest korzystanie z doświadczenia profesjonalistów. W Wyższej Szkole Medycznej, pod opieką wybitnych specjalistów student zyska praktyczną wiedzę, dzięki której w krótkim czasie znajdzie pracę pełną wyzwań! Zdobyte kwalifikacje zapewniają naszym Absolwentom pracę w wielu placówkach, które każdego dnia niosą pomoc, ratując życie ludzkie. Celem kształcenia na studiach I stopnia jest profesjonalne przygotowanie przyszłych ratowników medycznych do pracy w jednostkach Państwowego Ratownictwa Medycznego.

W Wyższej Szkole Medycznej w Kłodzku posiadamy profesjonalny sprzęt medyczny, a praktyki organizujemy w najlepszych placówkach służby zdrowia!

Czas trwania: Czas trwania studiów I stopnia (licencjackich): 6 semestrów, 3 lata
Tryb studiów: licencjackie, niestacjonarne
Organizacja studiów: zajęcia prowadzone są w formie hybrydowej. Studia składają się w 50% z zajęć praktycznych. Zajęcia prowadzone są w pracowniach, pracowniach zajęć symulowanych oraz placówkach medycznych.
Opłaty:
To od Państwa zależy jaką opcję wpłaty czesnego wybierzecie

12 rat po 595 zł
10 rat po 700 zł
2 raty po 3435 zł
1 rata po 6740 zł

Zniżki przysługujące studentom:

1. Opłata za drugi kierunek - 20% czesnego
2. Opłata dla absolwentów studiów WSM oraz absolwentów policealnych szkół medycznych -15% czesnego
3. Obniżenie czesnego za polecenie Uczelni innej osobie 50 zł od osoby (nie więcej niż 200 zł). Zniżka odejmowana jest jednorazowo od pierwszej opłaty czesnego.

Opłata wpisowa: 0 zł
Opłata rekrutacyjna:
85 zł
Kadra naukowo - dydaktyczna:
wybitni eksperci i specjaliści z wieloletnią praktyką zawodową
Wykaz zajęć dydaktycznych: zobacz wykaz zajęć dydaktycznych
Stypendia:
zobacz świadczenia dla Studentów Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku
Warunki uzyskania świadectwa:
Egzamin dyplomowy połączony z obroną pracy licencjackiej
Absolwent otrzymuje:
dyplom ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem poświadczającym osiągnięte efekty kształcenia - zobacz wzór dyplomu
Rekrutacja:
zapisz się

57-300 Kłodzko, ul. Warty 21
telefonicznie: 74 662 90 57
kom. 531 604 500

e-mail: dziekanat@wsm.klodzko.pl