ORDYNOWANIE LEKÓW I WYPISYWANIE RECEPT CZ. II

Nazwa kursu szkolenia: ORDYNOWANIE LEKÓW I WYPISYWANIE RECEPT CZ. II
Adresaci kursu/szkolenia: Pielęgniarki i położne po studiach I stopnia (licencjat)

  • posiadają prawo wykonywania zawodu,
  • zostały dopuszczone do kursu specjalistycznego po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego,
  • zostały dopuszczone do kursu specjalistycznego po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego za pośrednictwem SMK.
Cel ogólny kursu/szkolenia: Przygotowanie pielęgniarki, położnej, w ramach realizacji zleceń lekarskich, w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji do wystawiania recept na leki, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe, oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, niezbędne do kontynuacji leczenia.
Termin kursu/szkolenia: trwa nabór
Program kursu:
Część teoretyczna i praktyczna:

  • Główne zasady terapii z zastosowaniem produktów leczniczych
  • Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego
  • Zasady i tryb wystawania recept
  • Aspekty prawne i odpowiedzialność zawodowa
Liczba godzin:
44 godziny dydaktyczne, w tym:

  • 30h -zajęcia teoretyczne
  • 14 h-godzin. zajęcia praktyczne
Cena kursu:
550 zł
Osoby prowadzące:
Wykwalifikowana kadra Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku
Uczestnik otrzymuje:
Zaświadczenie ukończenia kursu specjalistycznego
Zgłoszenia:
Dogodne formy zapisu: 

osobiście: 57-300 Kłodzko, ul. Warty 21
telefonicznie: +48 730 160 123 | 74 86 71 302
e-mail: kursy@wsm.klodzko.pl