RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO-ODDECHOWA

Nazwa kursu szkolenia: RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO-ODDECHOWA
Adresaci kursu/szkolenia: Pielęgniarki i położne

  • posiadają prawo wykonywania zawodu,
  • zostały dopuszczone do kursu specjalistycznego po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego,
  • zostały dopuszczone do kursu specjalistycznego po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego za pośrednictwem SMK.
Cel ogólny kursu/szkolenia: Przygotowanie pielęgniarki i położnej do samodzielnego rozpoznawania stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego i podjęcia działań resuscytacyjnych u osób dorosłych oraz dzieci i niemowląt zgodnie ze współczesną wiedzą z zakresu ratownictwa medycznego.
Termin kursu/szkolenia: trwa nabór
Program kursu:
Część teoretyczna i praktyczna:

  • Podstawowe zabiegi resuscytacyjne –BLS
  • Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne – ALS
Liczba godzin:
90 godzin dydaktycznych, w tym :

  • 20h- zajęcia teoretyczne
  • 40h – zajęcia w warunkach symulowanych
  • 30h- zajęcia praktyczne
Cena kursu:
450 zł
Osoby prowadzące:
Wykwalifikowana kadra Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku
Uczestnik otrzymuje:
Zaświadczenie ukończenia kursu specjalistycznego
Zgłoszenia:
Dogodne formy zapisu:

osobiście: 57-300 Kłodzko, ul. Okrzei 8
telefonicznie: 74 86 71 302
e-mail: dziekanat@wsm.klodzko.pl