WYKONANIE I INTERPRETACJA ZAPISU ELEKTROKARDIOGRAFICZNEGO U DOROSŁYCH

Nazwa kursu szkolenia: WYKONANIE I INTERPRETACJA ZAPISU ELEKTROKARDIOGRAFICZNEGO U DOROSŁYCH
Adresaci kursu/szkolenia: Pielęgniarki i położne

  • posiadają prawo wykonywania zawodu,
  • zostały dopuszczone do kursu specjalistycznego po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego,
  • zostały dopuszczone do kursu specjalistycznego po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego za pośrednictwem SMK.
Cel ogólny kursu/szkolenia: Przygotowanie pielęgniarki i położnej do wykonania standardowego , spoczynkowego badania elektrokardiograficznego oraz badań diagnostycznych w ramach uprawnień z wykorzystaniem zapisu elektrokardiograficznego, a także interpretacji składowych prawidłowego zapisu czynności bioelektrycznej serca oraz rozpoznania cech elektrokardiograficznych wybranych stanów chorobowych, w tym stanów zagrożenia życia i zdrowia.
Termin kursu/szkolenia: trwa nabór
Program kursu:
Część teoretyczna i praktyczna:

  • Podstawy elektrokardiografii i technika badania EKG
  • Analiza zapisu elektrokardiograficznego. Podstawy rozpoznawania nieprawidłowości w zapisie EKG
  • Zapis elektrokardiograficzny w wybranych stanach kardiologicznych
  • Badania diagnostyczne z wykorzystaniem zapisu elektrograficznego
Liczba godzin:
108 godzin dydaktycznych, w tym:

  • 58h-zajęcia teoretyczne
  • 50h-zajęcia praktyczne
Cena kursu:
400 zł
Osoby prowadzące:
Wykwalifikowana kadra Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku
Uczestnik otrzymuje:
Zaświadczenie ukończenia kursu specjalistycznego
Zgłoszenia:
Dogodne formy zapisu:osobiście: 57-300 Kłodzko, ul. Warty 21
telefonicznie: +48 730 160 123 | 74 86 71 302
e-mail: kursy@wsm.klodzko.pl