Opieka nad pacjentem z chorobami zakaźnymi szczególnie niebezpiecznymi i wysoce zakaźnymi

 

Nazwa kursu szkolenia:  

Kurs specjalistyczny Opieka nad pacjentem z chorobami zakaźnymi szczególnie niebezpiecznymi i wysoce zakaźnymi

Cel ogólny kursu/szkolenia: Po ukończeniu kursu pielęgniarka zyska:

specjalistyczną wiedzę z zakresu opieki nad pacjentem z chorobami zakaźnymi szczególnie niebezpiecznymi i wysoce zakaźnymi;
· znajomość regulacji prawnych w obszarze profilaktyki i zwalczania chorób zakaźnych szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych;
· znajomość zasad postępowania zapobiegawczego i przeciwepidemicznego w chorobach zakaźnych szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych;
· znajomość zasad bezpieczeństwa pracy personelu medycznego;
· znajomość zasad profilaktyki chorób zakaźnych, szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych;

· znajomość zasad organizacji izolacji osoby z chorobą zakaźną szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną, w tym prowadzoną w warunkach domowych

 Uczestnik szkolenia W kursie mogą uczestniczyć pielęgniarki posiadające prawo wykonywania zawodu
Termin kursu/szkolenia: Planowany termin maj-czerwiec
Program kursu: Kurs składa się z III modułów

I Choroby zakaźne – wybrane zagadnienia

II Organizacja opieki i zasady izolacji

III Bezpieczeństwo personelu

Szczegółowy program znajduje się na stronie CKPiP:

https://ckppip.edu.pl/wp-content/uploads/2022/11/Program-ks.-Opieka-nad-pacjentem-z-chorobami-zakaznymi.pdf

Liczba godzin: 81 godzin dydaktycznych:
· zajęcia teoretyczne – 45 godzin dydaktycznych,(4 dni)
· zajęcia praktyczne – 36 godzin dydaktycznych(4 dni). (1  godzina  =  45 min.)
Cena kursu: Cena zależna od liczby uczestników. Możliwość uzyskania dofinansowania.
Osoby prowadzące: Kadra wskazana do prowadzenia szkolenia spełnia wymagania zawarte w programie opracowanym przez CKPiP
Uczestnik otrzymuje: Zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz.U. poz. 1761, z późn. zm.)
Zgłoszenia: osobiście: 57-300 Kłodzko, ul. Warty 21
telefonicznie: 730 160 123 lub 74 86 71 302
e-mail: kursy@wsm.klodzko.pl, szkolenia@wsm.klodzko.pl