Edukator w chorobach układu krążenia

 

 

Nazwa kursu szkolenia: Kurs specjalistyczny Edukator w chorobach układu krążenia
Cel ogólny kursu/szkolenia: Uzyskanie przez pielęgniarki profesjonalnej wiedzy i umiejętności do prowadzenia edukacji zdrowotnej i terapeutycznej mającej na celu poprawę opieki nad pacjentami z chorobami układu krążenia.

Po ukończeniu kursu pielęgniarka zyska wiedzę w zakresie:

koordynowania oraz prowadzenia edukacji pacjentów z chorobami układu krążenia;
· specjalistyczną wiedzę do koordynowania oraz prowadzenia edukacji na temat prewencji chorób układu krążenia;
· znajomość aktualnych wytycznych postępowania klinicznego oraz regulacji prawnych i norm etycznych odnoszących się do udzielania specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia edukacji w chorobach układu krążenia;
· specjalistyczną wiedzę w zakresie doboru właściwych metod, form i środków dydaktycznych do prowadzenia edukacji terapeutycznej w chorobach układu krążenia.

 Uczestnik szkolenia W kursie mogą uczestniczyć pielęgniarki posiadające prawo wykonywania zawodu
Termin kursu/szkolenia: Planowany termin maj-czerwiec lub wrzesień-październik
Program kursu: Kurs składa się z IV modułów

I Epidemiologia i podstawy kliniczne chorób układu krążenia

II Edukacja w ramach prewencji chorób układu krążenia

III Edukacja zdrowotna oraz przygotowanie pacjenta i jego rodziny do samoopieki w chorobach układu krążenia

IV Zasady komunikacji z pacjentem i jego rodziną i/lub opiekunem

Szczegółowy program znajduje się na stronie CKPiP:

https://ckppip.edu.pl/wp-content/uploads/2022/11/Program-ks-Edukator-w-chorobach-ukladu-krazenia.pdf

Liczba godzin: 100 godzin dydaktycznych:
zajęcia teoretyczne – 80 godzin dydaktycznych,(8 dni)
zajęcia praktyczne – 20 godzin dydaktycznych(2 dni). (1  godzina  =  45 min.)
Cena kursu: Cena zależna od liczby uczestników. Możliwość uzyskania dofinansowania.
Osoby prowadzące: Kadra wskazana do prowadzenia szkolenia spełnia wymagania zawarte w programie opracowanym przez CKPiP
Uczestnik otrzymuje: Zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz.U. poz. 1761, z późn. zm.)
Zgłoszenia: osobiście: 57-300 Kłodzko, ul. Warty 21
telefonicznie: 730 160 123 lub 74 86 71 302
e-mail: kursy@wsm.klodzko.pl, szkolenia@wsm.klodzko.pl