Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia

Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia
2 semestry


Czesne : 430 zł miesięcznie


Studenci i Absolwenci Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku – zniżka 20%

 

Kłodzko

883 600 886
e-mail: studiapodyplomowe@wsm.klodzko.pl

 

ZAPISZ SIĘ
Cel / Adresaci
Celem studiów podyplomowych jest przekazanie uczestnikom profesjonalnej wiedzy z zakresu skutecznego zarządzania organizacjami ochrony zdrowia, którą będą mogli wykorzystywać w swojej pracy zawodowej. Słuchacze nabywają m.in. wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie stosowania norm prawnych dotyczących działalności leczniczej i jej finansowania, zarządzania personelem i innymi zasobami organizacji oraz nowoczesnych metod i narzędzi stosowanych w sektorze usług zdrowotnych.
Słuchacze uzyskają przygotowanie do zajmowania kierowniczych stanowisk w każdego rodzaju podmiotach leczniczych i jednostkach administracji publicznej mających w swych kompetencjach ochronę zdrowia.
Studia podyplomowe skierowane są do absolwentów studiów pierwszego lub drugiego stopnia zarówno kierunków medycznych jak i niemedycznych.
Czas trwania studiów:
2 semestry
168 godzin
Organizacja studiów: Zjazdy stacjonarne w systemie weekendowym i zajęcia z wykorzystaniem uczelnianej platformy e-learningowej.
Warunki uzyskania świadectwa: Egzamin kończący kształcenie podyplomowe.
Cena studiów podyplomowych:
Ilość semestrów:II
Ilość rat: 8
Czesne: 430 zł/miesięcznie.2 raty po 1 670 zł,
jednorazowa wpłata w kwocie 3 290 złOpłata wpisowa 85 zł płatna na etapie rekrutacji - nie będzie podlegała zwrotowi w przypadku niepodjęcia studiów.

PROMOCJA!

Studenci i Absolwenci Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku
– zniżka 20%

Osoby prowadzące:
Zajęcia prowadzone będą przez wykładowców i praktyków akademickich.
Uczestnik otrzymuje:
DOKUMENT UKOŃCZENIA: świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
Zgłoszenia:
Dogodne formy zapisu:
Kłodzko:
osobiście:
57-300 Kłodzko, ul. Warty 21
telefonicznie:
74 86 71 302 wew.3,
kom. +48 883 600 886
e-mail: studiapodyplomowe@wsm.klodzko.pl
DOFINANSOWANIE! Informujemy, że istnieje możliwość uzyskania dofinansowania/sfinansowania studiów podyplomowych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w Urzędzie Pracy.

Deklarujemy pomoc w pozyskaniu dofinansowania.

Obowiązuje kolejność zgłoszeń!

ZAPISZ SIĘ