Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia

Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia
2 semestry


Czesne : 525 zł miesięcznie


Studenci i Absolwenci Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku – zniżka 20%

 

Kłodzko

883 600 886
e-mail: studiapodyplomowe@wsm.klodzko.pl

 

ZAPISZ SIĘ

Celem studiów podyplomowych jest przekazanie uczestnikom profesjonalnej wiedzy
z zakresu skutecznego zarządzania organizacjami ochrony zdrowia, którą będą mogli wykorzystywać w swojej pracy zawodowej. Słuchacze nabywają m.in. wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie stosowania norm prawnych dotyczących działalności leczniczej i jej finansowania, zarządzania personelem i innymi zasobami organizacji oraz nowoczesnych metod i narzędzi stosowanych w sektorze usług zdrowotnych.
Studia podyplomowe na kierunku „organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia” wyróżniają się ilością przedmiotów, które są wykładane.
40 przedmiotów, które pojawia się podczas trwania tych dwusemestralnych studiów sprawia, że tematyka zajęć jest szeroko interdyscyplinarna tak, aby każdy Słuchacz mógł wynieść z zajęć jak najwięcej i przygotować się do pełnienia kierowniczych stanowisk.

Tematy zajęć obejmują m.in. takie obszary jak:
- psychologiczne aspekty w zarządzaniu zdrowiem,
- uwarunkowania prawne oraz ekonomiczne systemów ochrony zdrowia w Polsce i na świecie,
- nowe koncepcje zmian w ochronie zdrowia,
- ochrona danych osobowych,
- prawo pracy,
- zarządzanie personelem w podmiotach leczniczych.

Po studiach Słuchacze uzyskają przygotowanie do zajmowania kierowniczych stanowisk
w każdego rodzaju podmiotach leczniczych i jednostkach administracji publicznej mających w swych kompetencjach ochronę zdrowia.

Studia podyplomowe skierowane są do absolwentów studiów pierwszego lub drugiego stopnia zarówno kierunków medycznych jak i niemedycznych.

 

 


2 semestry
168 godzin

Studia prowadzone są w trybie online.
Zjazdy odbywają się w systemie weekendowym na platformie e-learningowej.

 


Warunkiem uzyskania świadectwa oraz certyfikatu jest:

Egzamin kończący kształcenie podyplomowe.

Ilość semestrów:II

Ilość rat: 8

  I rata II raty 8 rat
czesne 3 990 zł 2 045 zł 525 zł

Opłata wpisowa 85 zł płatna na etapie rekrutacji - nie będzie podlegała zwrotowi w przypadku niepodjęcia studiów.

 

PROMOCJA!

Studenci i Absolwenci Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku
– zniżka 20%

 

Zajęcia prowadzone będą przez wykładowców i praktyków akademickich.

 


Kandydat na uczestnika studiów musi spełniać wymogi określone w ogólnych informacjach o studiach. Zgłoszenie odbywa się poprzez złożenie oryginału karty zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami w sekretariacie:Dogodne formy zapisu:

Kłodzko:
osobiście:
57-300 Kłodzko, ul. Warty 21
telefonicznie:
74 86 71 302 wew.3,
kom. +48 883 600 886
e-mail: studiapodyplomowe@wsm.klodzko.pl

Informujemy, że istnieje możliwość uzyskania dofinansowania/sfinansowania studiów podyplomowych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w Urzędzie Pracy.

Deklarujemy pomoc w pozyskaniu dofinansowania.

Obowiązuje kolejność zgłoszeń!

 

ZAPISZ SIĘ