Wsparcie psychologiczne pacjenta i jego rodziny

 

 

Nazwa kursu szkolenia:  

Kurs specjalistyczny Wsparcie psychologiczne pacjenta i jego rodziny

Cel ogólny kursu/szkolenia: Po ukończeniu kursu pielęgniarka zyska wiedzę w zakresie:

metod oceny poziomu stresu, wyczerpania emocjonalnego, zaburzeń adaptacyjnych i objawów zespołu stresu pourazowego;
● zasad opracowania scenariusza zajęć psychoedukacyjnych;
● procesów psychologicznych zachodzących w organizmie człowieka w przebiegu choroby, hospitalizacji, niepełnosprawności;
● potrzeb pacjentów w sytuacjach trudnych, ze zwróceniem uwagi na funkcjonowanie społeczne, wpływ stanu emocjonalnego na życie codzienne, witalność i zdrowie psychiczne;
● spojrzenia holistycznego na pracę z osobą w kryzysie w różnych grupach wiekowych;
● modeli przekazywania niepomyślnych informacji pacjentowi/jego rodzinie;
● form pomocy psychologicznej lub interwencyjnej;
● zasad wspierającego komunikowania się z pacjentem i jego rodziną w sytuacji zagrożenia życia;
● uwarunkowań wpływających korzystnie i niekorzystnie na przebieg żałoby;
● potrzeb osoby osieroconej w procesie żałoby;

● sposobów pomocy osobie w żałobie

 

Uczestnik szkolenia

W kursie mogą uczestniczyć pielęgniarki posiadające prawo wykonywania zawodu
Termin kursu/szkolenia: Planowany termin maj-czerwiec lub wrzesień-październik
Program kursu: Kurs składa się z IV modułów

I Ocena i pomoc psychologiczna w stresie, wyczerpaniu
emocjonalnym, zaburzeniach adaptacyjnych i zespole stresu pourazowego

II Wsparcie pacjenta i jego rodziny w procesie adaptacji do choroby i niepełnosprawności jako sytuacji trudnej

III Interwencja kryzysowa

IV Wsparcie chorego i jego rodziny w okresie umierania. Wsparcie rodziny podczas żałoby

Szczegółowy program znajduje się na stronie CKPiP:

https://ckppip.edu.pl/wp-content/uploads/2022/11/Program-Ks.-Wsparcie-psychologiczne-pacjenta-i-jego-rodziny.pdf

Liczba godzin: 70 godzin dydaktycznych:
zajęcia teoretyczne – 58 godzin dydaktycznych,(6 dni)
zajęcia praktyczne – 12 godzin dydaktycznych(1 dzień) (1  godzina  =  45 min.)
Cena kursu: Cena zależna od liczby uczestników. Możliwość uzyskania dofinansowania.
Osoby prowadzące: Kadra wskazana do prowadzenia szkolenia spełnia wymagania zawarte w programie opracowanym przez CKPiP
Uczestnik otrzymuje: Zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem
Zgłoszenia: osobiście: 57-300 Kłodzko, ul. Warty 21
telefonicznie: 730 160 123 lub 74 86 71 302
e-mail: kursy@wsm.klodzko.pl, szkolenia@wsm.klodzko.pl