Opieka nad pacjentem wymagającym wysokoprzepływowej terapii

 

 

Nazwa kursu szkolenia:  Kurs specjalistyczny Opieka nad pacjentem wymagającym wysokoprzepływowej terapii
Cel ogólny kursu/szkolenia: Celem kształcenia jest przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie
pielęgnowania pacjenta wymagającego wysokoprzepływowej terapii tlenem.Po ukończeniu kursu pielęgniarka zyska:

specjalistyczną wiedzę z zakresu pielęgnowania pacjenta dorosłego wymagającego wysokoprzepływowej tlenoterapii;
● specjalistyczną wiedzę z zakresu przygotowania pacjenta, otoczenia i niezbędnego sprzętu do wdrożenia techniki wysokoprzepływowej tlenoterapii;
● znajomość regulacji prawnych i norm etycznych odnoszących się do udzielania specjalistycznych świadczeń zdrowotnych pacjentowi dorosłemu wymagającemu
wysokoprzepływowej tlenoterapii

 Uczestnik szkolenia W kursie mogą uczestniczyć pielęgniarki posiadające prawo wykonywania zawodu
Termin kursu/szkolenia: Planowany termin maj-czerwiec
Program kursu: Kurs składa się z III modułów

I Podstawy kliniczne i postępowanie terapeutyczne w niewydolności oddechowej

II Wysokoprzepływowa terapia tlenem

III Pielęgnowanie pacjenta wymagającego wysokoprzepływowej
terapii tlenem

Szczegółowy program znajduje się na stronie CKPiP:

https://ckppip.edu.pl/wp-content/uploads/2022/11/Program-ks-Wysokoprzeplywowa-terapia-tlenem.pdf

Liczba godzin: 51 godzin dydaktycznych:
zajęcia teoretyczne – 27 godzin dydaktycznych,(3dni)
zajęcia praktyczne – 24 godzin dydaktycznych(2 dni)(1  godzina  =  45 min.)
Cena kursu: Cena zależna od liczby uczestników. Możliwość uzyskania dofinansowania.
Osoby prowadzące: Kadra wskazana do prowadzenia szkolenia spełnia wymagania zawarte w programie opracowanym przez CKPiP
Uczestnik otrzymuje: Zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz.U. poz. 1761, z późn. zm.)
Zgłoszenia: osobiście: 57-300 Kłodzko, ul. Warty 21
telefonicznie: 730 160 123 lub 74 86 71 302
e-mail: kursy@wsm.klodzko.pl, szkolenia@wsm.klodzko.pl