WYWIAD I BADANIE FIZYKALNE

Nazwa kursu szkolenia: WYWIAD I BADANIE FIZYKALNE
Adresaci kursu/szkolenia: Pielęgniarki i położne

  • posiadają prawo wykonywania zawodu,
  • zostały dopuszczone do kursu specjalistycznego po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego,
  • zostały dopuszczone do kursu specjalistycznego po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego za pośrednictwem SMK.
Cel ogólny kursu/szkolenia: Ukształtowanie kompetencji samodzielnego, kompleksowego badania podmiotowego i przedmiotowego pacjenta dorosłego oraz analizy wyników badania w kierunku sformułowania wniosków pozwalających na planowanie i realizowanie opieki pielęgniarskiej.
Termin kursu/szkolenia: trwa nabór
Program kursu:
Część teoretyczna i praktyczna:

  • Badanie podmiotowe osoby dorosłej
  • Badanie przedmiotowe osoby dorosłej
  • Ocena stanu zdrowia pacjenta na podstawie wyników badania podmiotowego i przedmiotowego
Liczba godzin:
100 godzin dydaktycznych, w tym:

  • 75h- zajęcia teoretyczne
  • 25h-zajęcia praktyczne
Cena kursu:
900 zł
Osoby prowadzące:
Wykwalifikowana kadra Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku
Uczestnik otrzymuje:
Zaświadczenie ukończenia kursu specjalistycznego
Zgłoszenia:
Dogodne formy zapisu:osobiście: 57-300 Kłodzko, ul. Warty 21
telefonicznie: +48 730 160 123 | 74 86 71 302
e-mail: kursy@wsm.klodzko.pl