Opieka nad pacjentem z chorobami układu oddechowego

 

 

 

 

Nazwa kursu szkolenia: Kurs specjalistyczny Opieka nad pacjentem z chorobami układu oddechowego
Cel ogólny kursu/szkolenia: Przygotowanie pielęgniarki do sprawowania specjalistycznej opieki nad pacjentem w chorobach układu oddechowego, w tym samodzielnego wykonywania świadczeń zdrowotnych w zakresie porady pielęgniarskiej (w tym teleporady), prowadzenia profilaktyki i edukacji zdrowotnej

Po ukończeniu kursu pielęgniarka zyska wiedzę w zakresie:

specjalistyczną wiedzę z zakresu przyczyn, patomechanizmów i symptomatologii najczęstszych chorób układu oddechowego;
· specjalistyczną wiedzę z zakresu diagnozowania, terapii, pielęgnacji, rehabilitacji
i edukacji w wybranych chorobach układu oddechowego, w tym w chorobach infekcyjnych, nieinfekcyjnych, przewlekłych ze szczególnym uwzględnieniem POChP i astmy;
· znajomość zasad udzielania porady pielęgniarskiej (w tym teleporady) w zakresie
chorób układu oddechowego;
· specjalistyczną wiedzę z zakresu samodzielnych czynności pielęgnacyjnych
wykonywanych u pacjenta z chorobą układu oddechowego;

· znajomość zasad postępowania profilaktycznego i zasad prowadzenia edukacji pacjenta
z chorobą układu oddechowego z wykorzystaniem różnych metod, celem
przygotowania chorego do samokontroli i samoopieki

 Uczestnik szkolenia W kursie mogą uczestniczyć pielęgniarki posiadające prawo wykonywania zawodu
Termin kursu/szkolenia: Planowany termin maj-czerwiec lub wrzesień-październik
Program kursu: Kurs składa się z III modułów

I Choroby układu oddechowego – etiologia, diagnostyka, leczenie

II Opieka pielęgniarska nad pacjentem z chorobą układu oddechowego

III Profilaktyka i edukacja pacjenta z chorobą układu oddechowego

Szczegółowy program znajduje się na stronie CKPiP:

https://ckppip.edu.pl/wp-content/uploads/2022/11/Program-ks.-Opieka-nad-pacjentem-z-ch.-ukladu-oddechowego-2.pdf

Liczba godzin: 100 godzin dydaktycznych:
zajęcia teoretyczne – 60 godzin dydaktycznych,(6 dni)
zajęcia praktyczne – 40 godzin dydaktycznych(4 dni). (1  godzina  =  45 min.)
Cena kursu: Cena zależna od liczby uczestników. Możliwość uzyskania dofinansowania.
Osoby prowadzące: Kadra wskazana do prowadzenia szkolenia spełnia wymagania zawarte w programie opracowanym przez CKPiP
Uczestnik otrzymuje: Zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz.U. poz. 1761, z późn. zm.)
Zgłoszenia: osobiście: 57-300 Kłodzko, ul. Warty 21
telefonicznie: 730 160 123 lub 74 86 71 302
e-mail: kursy@wsm.klodzko.pl, szkolenia@wsm.klodzko.pl