Rekrutacja

STUDIA I STOPNIA
LICENCJACKIE


STUDIA II STOPNIA
MAGISTERSKIE


STUDIA MAGISTERSKIE


STUDIA PODYPLOMOWE

 

Szanowni Państwo!
Rekrutacja na studia prowadzone przez Wyższą Szkołę Medyczną w Kłodzku została zakończona. Informujemy, iż istnieje możliwość zapisania się na Studia za zgodą Dziekana - więcej szczegółowych informacji uzyskać Państwo mogą w dziekanacie Uczelni.

Po uruchomieniu strony rekrutacyjnej należy założyć profil kandydata na studia i przejść krok po kroku proces rekrutacyjny na wybrany kierunek studiów. Po uzupełnieniu Ankiety kandydata zostaną wygenerowane dokumenty, które należy wydrukować i dostarczyć do Dziekanatu.

Oprócz dokumentów generowanych automatycznie przez system, aby spełnić wszystkie wymogi rekrutacyjne i zostać studentem WSM w Kłodzku należy złożyć kopie świadectwa dojrzałości lub kopie dyplomu, 1 fotografię oraz to samo zdjęcie w wersji elektronicznej, dostarczyć zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na danym kierunku oraz dokumenty poświadczające posiadanie wymaganych szczepień.

Kandydaci zobowiązani są do złożenia kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych osobiście w Dziekanacie przy ul. Warty 21 w Kłodzku. Dokumenty można także przesłać do nas pocztą.