Pełnomocnik Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnością

 

 

dr n. o k.f. Iwona Wilk
Pełnomocnik Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnością

 

Kształcenie osób z niepełnosprawnością

 

Pełnomocnik Rektora ds. Kształcenia Studentów z Niepełnosprawnością

dr n.o k.f Iwona Wilk- Wydział Nauk o Zdrowiu,

Konsultacje: w kontakcie bezpośrednim w siedzibie uczelni, w każdą drugą sobotę miesiąca
Kontakt: iwona.wilk@wsm.klodzko.pl
Zadania: Wsparcie studentów z niepełnosprawnością w procesie kształcenia w WSM w Kłodzku

Strona główna uczelni – dostępna dla każdego

Pamiętaj, że jesteśmy dostępni dla każdego, kliknij w ikonkę „osoba na wózku inwalidzkim” zlokalizowaną po lewej stronie/krawędzi ekranu a zobaczysz wszystko co potrzebujesz

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu. Ubiegając się o to świadczenie należy złożyć wniosek wraz z aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.

Orzeczenia o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej (tylko wydane przed 1 stycznia 1998r., jeżeli przed tą datą orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów nie utraciło mocy) traktuje się na równi z odpowiednim orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Oznacza to, że orzeczenie o zaliczeniu do:

  • I grupy inwalidów traktowane jest na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  • II grupy inwalidów traktowane jest na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
  • III grupy inwalidów traktowane jest na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności.

Termin oraz sposób składania wniosków o stypendium dla osób niepełnosprawnych są zamieszczone na stornie głównej uczelni, na samy dole strony, w granatowym pasku w ikonce bip, po kliknięciu której pojawi się regulamin świadczeń dla studentów.

Asystent dla studenta z niepełnosprawnością

Z pomocy asystenta studenta niepełnosprawnego mogą skorzystać studenci WSM w Kłodzku posiadający aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Osoby zainteresowane wyżej podaną forma wsparcia w procesie kształcenia proszeni są o osobisty kontakt z Pełnomocnikiem Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnością.

Informacje dla nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia ze studentami z niepełnosprawnością

Praktyczny poradnik savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnością.

savoir-vivre

Publikacja zaadaptowana i udostępniona do nieodpłatnego rozpowszechniania przez Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Wskazówki dla osób prowadzących zajęcia dydaktyczne ze studentami niewidomymi i słabowidzącymi

Wskazowki_dla_wykladowcow_wzrok

Wskazowki_dla_wykladowcow_sluch
Wskazówki dla osób prowadzących zajęcia dydaktyczne ze studentami niesłyszącymi i słabosłyszącymi

Wskazówki dla osób prowadzących zajęcia dydaktyczne ze studentami z niepełnosprawnością mowy

Wskazowki_dla_wykladowcow_mowa

Pomocne instytucje i organizacje działające na rzecz osób z niepełnosprawnością

  • Biuro pełnomocnika rządu ds. Osób Niepełnosprawnych
  • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)
  • Polski Związek Niewidomych
  • Polski Związek Głuchych
  • Fundacja Instytutu Rozwoju Regionalnego
  • Wojewódzkie Zrzeszenie Sportowe Niepełnosprawnych „Start”
  • Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej

Podejmowane inicjatywy

W ramach działalności Pełnomocnika Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnością studentki naszej uczelni brały udział w wyjątkowych zajęciach terenowych. Studentki IV roku kierunku Fizjoterapii przyjęły rolę osób z wybraną dysfunkcją w obrębie układu ruchu  (jedna poruszała się na wózku inwalidzkim, inna poruszała się o kulach, kolejna miała ortezę na kończynę dolną oraz kołnierz ortopedyczny). Wszystkie wyruszyły z uczelni, pokonując kilka kilometrów, przeszły przez miasto Kłodzko, dotarły do restauracji, spożyły posiłek i wróciły na uczelnię. Pokonały równe chodniki, brukowe chodniki, wzniesienia, nachylenia drogi, schody – po takich zajęciach bez większych problemów mogły zaplanować zajęcia rehabilitacyjne dla osób z różnymi dysfunkcjami narządu ruchu.

Takie doświadczenie uzmysłowiło im jakie trudności odczuwa osoba na co dzień z daną dysfunkcją narządu ruchu, jakie ma możliwości, jak ją trzeba motywować, jak się organizuje wycieczki terenowe czy wyjścia do miasta osób niepełnosprawnych. Spojrzenie z perspektywy osoby na wózku inwalidzkim diametralnie zmienia sposób myślenia ale i pozwala lepiej zrozumieć tą osobę i dostosować się do niej. Niezwykle cenne doświadczenie, które będzie mogło być wykorzystane w przyszłej pracy zawodowej.

dr Iwona Wilk

Relacja z działalności pełnomocnika  30.09.2022

W ramach działalności Pełnomocnika Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnością studenci naszej uczelni brali udział w Konferencji „Od Juniora do Seniora” zorganizowanej na AWF we Wrocławiu w dniach 26-28.05.2022.

Wśród wielu warsztatów, wykładów, sesji plakatowej mieli możliwość spotkać się z osobami niepełnosprawnymi uprawiającymi nową dyscyplinę sportową „FameRunning”. Jazda na specjalnych rowerach umożliwia dzieciom i młodzieży z MPD na aktywność ruchową stanowiącą doskonałą formę rehabilitacji. Angażuje dzieci, młodzież ich rodziców, motywuje do działania, pozwala nawiązać więzi emocjonalne, dodaje adrenaliny, przynosi uśmiech na twarzach.

Studenci kierunku Fizjoterapii brali udział w szkoleniu dotyczącym wykorzystania specjalnego sprzętu do transportu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich po schodach „Schodołaz”. Urządzenie to idealnie rozwiązuje problem w sytuacji kiedy w budynku nie ma windy, schody wtedy nie stanowią żadnej bariery .

 

Realizowane projekty:

Kolejne działania 10.02.2023:

Po raz kolejny pełnomocnik wraz ze studentami naszej uczelni z kierunku Fizjoterapii podjęli wyzwanie i dokonali próby pokonania trasy od siedziby uczelni do stacji kolejowej PKP w Kłodzku. I nie byłoby w tym nic trudnego ani twórczego, ale studenci przyjęli rolę – jeśli można to tak ująć stosując sprzęt ortopedyczny i różnego rodzaju wyroby medyczne: kołnierze ortopedyczne, gorsety, chodziki, balkoniki, kule łokciowe, wózki inwalidzkie.

Odwiedzili sklep spożywczy, dotarli na dworzec kolejowy, przekonali się, że nierówne chodniki, wysokie krawężniki, wyboiste drogi dla zdrowej osoby nie są żadnym problemem ale dla osoby poruszającej się na wózku czasem są przeszkodą nie do pokonania.

Kolejne działania

Zajęcia dla osób pełnosprawnych w celu wcielenia się w rolę osoby niepełnosprawnej

Kolejne przedsięwzięcie, jakiego podjęła się pełnomocnik to zorganizowanie wycieczki edukacyjnej pieszej po okolicach Kłodzka, w dniu 10.02.2023 Dla studentów fizjoterapii II-rok. Zadaniem studentów było wcielić się w rolę osoby z niepełnosprawnością ruchową pokonać odległość z uczelni do sklepu, zrobić zakupy spożywcze, przemieścić się z opiekunem lub samodzielnie na dworzec PKP Kłodzko Główne- kupić bilet, trafić na odpowiedni peron i wsiąść do pociągu. Działania miały na celu zobrazowania problemów, ograniczeń, barier architektonicznych i możliwości osób z dysfunkcją w obrębie układu ruchu. Studenci pokonywali nierówne chodniki, wysokie krawężniki, wzniesienia terenu, schody – po takich zajęciach bez większych problemów mogły zaplanować zajęcia rehabilitacyjne dla osób z różnymi dysfunkcjami narządu ruchu.

Takie doświadczenie uzmysłowiło studentom, na jakie trudności napotyka osoba z określoną dysfunkcją narządu ruchu, jakie ma możliwości i potrzeby, jak jej pomóc, jak ją motywować, jak się organizuje wycieczki terenowe czy wyjścia do miasta osób niepełnosprawnych. Spojrzenie z perspektywy osoby na wózku inwalidzkim diametralnie zmienia sposób myślenia, ale i pozwala lepiej zrozumieć tą osobę i dostosować się do niej. Niezwykle cenne doświadczenie, które będzie mogło być wykorzystane w przyszłej pracy zawodowej.

Dziękuję studentom za zaangażowanie.