Pełnomocnik Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnością

dr n. o k.f. Iwona Wilk
Pełnomocnik Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnością

 

e-mail: iwona.wilk@wsm.klodzko.pl

Przyjmuje: druga sobota miesiąca
przed spotkaniem prosimy o wcześniejsze telefoniczne potwierdzenie wizyty w dziekanie Uczelni.

Zajęcia praktyczne

W ramach działalności Pełnomocnika Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnością studentki naszej uczelni brały udział w wyjątkowych zajęciach terenowych. Studentki IV roku kierunku Fizjoterapii przyjęły rolę osób z wybraną dysfunkcją w obrębie układu ruchu  (jedna poruszała się na wózku inwalidzkim, inna poruszała się o kulach, kolejna miała ortezę na kończynę dolną oraz kołnierz ortopedyczny). Wszystkie wyruszyły z uczelni, pokonując kilka kilometrów, przeszły przez miasto Kłodzko, dotarły do restauracji, spożyły posiłek i wróciły na uczelnię. Pokonały równe chodniki, brukowe chodniki, wzniesienia, nachylenia drogi, schody – po takich zajęciach bez większych problemów mogły zaplanować zajęcia rehabilitacyjne dla osób z różnymi dysfunkcjami narządu ruchu.

Takie doświadczenie uzmysłowiło im jakie trudności odczuwa osoba na co dzień z daną dysfunkcją narządu ruchu, jakie ma możliwości, jak ją trzeba motywować, jak się organizuje wycieczki terenowe czy wyjścia do miasta osób niepełnosprawnych. Spojrzenie z perspektywy osoby na wózku inwalidzkim diametralnie zmienia sposób myślenia ale i pozwala lepiej zrozumieć tą osobę i dostosować się do niej. Niezwykle cenne doświadczenie, które będzie mogło być wykorzystane w przyszłej pracy zawodowej.

dr Iwona Wilk

Relacja z działalności pełnomocnika  30.09.2022

W ramach działalności Pełnomocnika Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnością studenci naszej uczelni brali udział w Konferencji „Od Juniora do Seniora” zorganizowanej na AWF we Wrocławiu w dniach 26-28.05.2022.

Wśród wielu warsztatów, wykładów, sesji plakatowej mieli możliwość spotkać się z osobami niepełnosprawnymi uprawiającymi nową dyscyplinę sportową „FameRunning”. Jazda na specjalnych rowerach umożliwia dzieciom i młodzieży z MPD na aktywność ruchową stanowiącą doskonałą formę rehabilitacji. Angażuje dzieci, młodzież ich rodziców, motywuje do działania, pozwala nawiązać więzi emocjonalne, dodaje adrenaliny, przynosi uśmiech na twarzach.

Studenci kierunku Fizjoterapii brali udział w szkoleniu dotyczącym wykorzystania specjalnego sprzętu do transportu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich po schodach „Schodołaz”. Urządzenie to idealnie rozwiązuje problem w sytuacji kiedy w budynku nie ma windy, schody wtedy nie stanowią żadnej bariery .

 

Informacje: