Pełnomocnik Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnością

Donata Sobiło

Donata Sobiło

Koordynator Kierunku Fizjoterapia Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie na kierunku Fizjoterapia. Posiadam bogate doświadczenie zawodowe, które zdobyłam podczas wieloletniej praktyki w Uzdrowiskach Kłodzkich S.A.- Grupa PGU. Obecnie (od 13 lat) pełnię funkcję Kierownika Zakładu Przyrodoleczniczego i Słonecznych Term w Oddziale Duszniki-Zdrój Uzdrowisk Kłodzkich S.A.- Grupa PGU.

Ponadto, od stycznia 2019 roku jestem nauczycielem akademickim w Wyższej Szkole Medycznej w Kłodzku. Posiadam ukończone studia podyplomowe z zakresu Organizacji i Zarządzania w Ochronie Zdrowia oraz z zakresu Przygotowania Pedagogicznego. Dodatkowo, ukończyłam wiele kursów i szkoleń z zakresu fizjoterapii oraz zarządzania. Jestem aktywną uczestniczką wielu konferencji naukowych, w tym I Międzynarodowej Konferencji zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Medyczną w Kłodzku. Od 01.01.2024 r. pełnię funkcję Pełnomocnika Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnością w WSM.

Prywatnie, pasjonują mnie podróże, a szczególnie możliwość odkrywania nowych miejsc. Uwielbiam jazdę na nartach, gdzie górskie krajobrazy i adrenalina związana ze zjazdami stanowią dla mnie niezwykłe doznania.

 

 

Donata Sobiło
Koordynator Kierunku Fizjoterapia
Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku

 

Kształcenie osób z niepełnosprawnością

 

Pełnomocnik Rektora ds. Kształcenia Studentów z Niepełnosprawnością

Donata Sobiło – Koordynator Kierunku Fizjoterapia Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku

Konsultacje: w kontakcie bezpośrednim w siedzibie uczelni, w każdą drugą sobotę miesiąca
Kontakt: donata.sobilo@wsm.klodzko.pl
Zadania: Wsparcie studentów z niepełnosprawnością w procesie kształcenia w WSM w Kłodzku

Strona główna uczelni – dostępna dla każdego

Pamiętaj, że jesteśmy dostępni dla każdego, kliknij w ikonkę „osoba na wózku inwalidzkim” zlokalizowaną po lewej stronie/krawędzi ekranu a zobaczysz wszystko co potrzebujesz

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu. Ubiegając się o to świadczenie należy złożyć wniosek wraz z aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.

Orzeczenia o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej (tylko wydane przed 1 stycznia 1998r., jeżeli przed tą datą orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów nie utraciło mocy) traktuje się na równi z odpowiednim orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Oznacza to, że orzeczenie o zaliczeniu do:

  • I grupy inwalidów traktowane jest na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  • II grupy inwalidów traktowane jest na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
  • III grupy inwalidów traktowane jest na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności.

Termin oraz sposób składania wniosków o stypendium dla osób niepełnosprawnych są zamieszczone na stornie głównej uczelni, na samy dole strony, w granatowym pasku w ikonce bip, po kliknięciu której pojawi się regulamin świadczeń dla studentów.

Asystent dla studenta z niepełnosprawnością

Z pomocy asystenta studenta niepełnosprawnego mogą skorzystać studenci WSM w Kłodzku posiadający aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Osoby zainteresowane wyżej podaną forma wsparcia w procesie kształcenia proszeni są o osobisty kontakt z Pełnomocnikiem Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnością.

Informacje dla nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia ze studentami z niepełnosprawnością

Praktyczny poradnik savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnością.

[pdf-embedder url=”https://wsm.klodzko.pl/wp-content/uploads/2023/03/savoir-vivre.pdf”]

Publikacja zaadaptowana i udostępniona do nieodpłatnego rozpowszechniania przez Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Wskazówki dla osób prowadzących zajęcia dydaktyczne ze studentami niewidomymi i słabowidzącymi

[pdf-embedder url=”https://wsm.klodzko.pl/wp-content/uploads/2023/03/Wskazowki_dla_wykladowcow_wzrok.pdf”]

[pdf-embedder url=”https://wsm.klodzko.pl/wp-content/uploads/2023/03/Wskazowki_dla_wykladowcow_sluch.pdf”]Wskazówki dla osób prowadzących zajęcia dydaktyczne ze studentami niesłyszącymi i słabosłyszącymi

Wskazówki dla osób prowadzących zajęcia dydaktyczne ze studentami z niepełnosprawnością mowy

[pdf-embedder url=”https://wsm.klodzko.pl/wp-content/uploads/2023/03/Wskazowki_dla_wykladowcow_mowa.pdf”]

Pomocne instytucje i organizacje działające na rzecz osób z niepełnosprawnością

  • Biuro pełnomocnika rządu ds. Osób Niepełnosprawnych
  • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)
  • Polski Związek Niewidomych
  • Polski Związek Głuchych
  • Fundacja Instytutu Rozwoju Regionalnego
  • Wojewódzkie Zrzeszenie Sportowe Niepełnosprawnych „Start”
  • Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej

Wizyta Studentów VI roku Fizjoterapii w Uzdrowiskach Kłodzkich.

W ramach działalności Pełnomocnika Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnością, w dniu 16 czerwca 2024 roku, studenci IV roku kierunku Fizjoterapii Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku mieli niezwykłą okazję odwiedzić Zakład Przyrodoleczniczy, kompleks „Słoneczne Termy Jan Kazimierz”, Sanatorium „Jan Kazimierz” oraz Pijalnię Uzdrowiskową, należące do Uzdrowisk Kłodzkich S.A. – Grupa PGU, Oddział Duszniki-Zdrój. Celem tych zajęć było nie tylko zdobycie wiedzy teoretycznej, ale również praktyczne zapoznanie się z wymogami jakie muszą spełniać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2012 roku. Kluczowym elementem tych zajęć było wcielenie się przez studentów w role osób z różnymi dysfunkcjami układu ruchu, co miało im pomóc w zrozumieniu codziennych wyzwań, z jakimi borykają się osoby niepełnosprawne.
Studenci, korzystając z kul, balkoników oraz wózka inwalidzkiego, mieli możliwość oceny dostępności poszczególnych gabinetów zabiegowych, takich jak sala kinezyterapii, gabinety fizykoterapii, światłolecznictwa, masażu, inhalacji, hydroterapii oraz zabiegów borowinowych, a także dyżurki pielęgniarskiej.

Ponadto, mogli sprawdzić, czy pomieszczenia higieniczno-sanitarne są odpowiednio dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Przemieszczanie się po Zakładzie Przyrodoleczniczym oraz korzystanie z dostępnych tam udogodnień, takich jak podjazdy i windy pozwoliło im na praktyczne przetestowanie ich funkcjonalności. Dzięki temu mogli poznać jak osoby z różnymi dysfunkcjami ruchowymi radzą sobie w tego typu miejscach.
Po wizycie w Zakładzie Przyrodoleczniczym, studenci przeszli przez ogólnodostępne korytarze Sanatorium „Jan Kazimierz”, które również są wyposażone w liczne udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami. Korzystając z podjazdów, wind oraz platformy schodowej, studenci docelowo wyszli do Parku Zdrojowego. Park Zdrojowy w Dusznikach – Zdroju stanowi integralną część uzdrowiska i oferuje wiele malowniczych alei, ścieżek oraz zakątków przyrodniczych, które studenci mieli okazję przetestować pod kątem dostępności – spacer po parku był istotnym elementem zajęć. Pomimo, że park jest generalnie dobrze dostosowany dla osób niepełnosprawnych, to nierówna, brukowa nawierzchnia ścieżek stanowiła pewne wyzwanie, szczególnie dla osób poruszających się o kulach czy wózku. Studenci przemierzali różne aleje parku, podziwiając przyrodę, jednocześnie zwracając uwagę na dostępność tras dla osób z ograniczeniami ruchowymi.

Pierwszym poważnym wyzwaniem było pokonanie trasy do Pijalni Wód Mineralnych przez brukowane ścieżki i podjazdy. Pijalnia jest jednak dobrze dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, co ułatwiło poruszanie się wewnątrz obiektu.
Następnie studenci kontynuowali spacer przez kolejne aleje parkowe, wracając do Sanatorium „Jan Kazimierz”, a następnie udali się do „Słonecznych Term”, gdzie zlokalizowany jest uzdrowiskowy basen rehabilitacyjny, strefa saun oraz Słoneczne Fit Centrum. Kompleks ten oferuje szeroką gamę udogodnień, które pozwalają na prowadzenie terapii ruchowej i rehabilitacji w wodzie. Studenci dowiedzieli się, jak prowadzić ćwiczenia lecznicze w wodzie, co jest szczególnie ważne w rehabilitacji osób z dysfunkcjami układu ruchu. Basen wyposażony jest w specjalistyczne urządzenia, które ułatwiają wejście do wody osobom o ograniczonej sprawności ruchowej, a także umożliwiają przeprowadzenie szerokiej gamy ćwiczeń terapeutycznych.
Dodatkowo, Słoneczne Fit Centrum, które obejmuje siłownię uzdrowiskową oraz strefę kardio, również jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Studenci mieli okazję zapoznać się z różnymi urządzeniami do ćwiczeń, które są przystosowane do użytku przez osoby z ograniczeniami ruchowymi. Siłownia wyposażona jest w specjalne maszyny i urządzenia, które pozwalają na bezpieczne wykonywanie ćwiczeń rehabilitacyjnych. Strefa kardio oferuje różnorodne urządzenia, takie jak rowerki treningowe, bieżnie oraz ergometry, które są dostosowane do potrzeb osób z różnymi stopniami niepełnosprawności. Studenci mieli okazję praktycznie przetestować te urządzenia i dowiedzieć się, jak można je wykorzystać w rehabilitacji osób z dysfunkcjami układu ruchu.

Te zajęcia terenowe były niezwykle wartościowe dla studentów, dając im możliwość zrozumienia realnych wyzwań i trudności jakie napotykają osoby niepełnosprawne podczas korzystania z usług uzdrowiskowych.

Serdecznie dziękujemy Uzdrowiskom Kłodzkim S.A. – Grupa PGU https://uzdrowiska-klodzkie.pl/ za umożliwienie przeprowadzenia tych wyjątkowych zajęć w Uzdrowisku Duszniki-Zdrój oraz za możliwość zapoznania się z Zakładem Przyrodoleczniczym, kompleksem „Słoneczne Termy”, Sanatorium „Jan Kazimierz” oraz Pijalnią Wód Mineralnych. Te doświadczenia będą bezcenne w przyszłej pracy zawodowej naszych studentów. Dzięki tym zajęciom będą mogli lepiej przygotować się do pracy w różnych placówkach rehabilitacyjnych i uzdrowiskowych. Umiejętność dostosowania terapii do indywidualnych potrzeb osób z dysfunkcjami ruchu oraz wiedza na temat dostępności infrastruktury uzdrowiskowej pozwolą im świadczyć wyższej jakości opiekę. Zdobyte doświadczenia umożliwią naszym studentom lepsze planowanie i prowadzenie terapii, uwzględniając bariery architektoniczne oraz specyficzne potrzeby osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

W przyszłości będą mogli aktywnie przyczyniać się do poprawy jakości życia swoich pacjentów, pomagając im w pokonywaniu codziennych trudności i wspierając ich w procesie rehabilitacji. W praktyce zawodowej, zrozumienie i empatia, które zyskali podczas tych zajęć, będą istotne w budowaniu skutecznych i wspierających relacji terapeutycznych.

Pełnomocnik Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnością
Donata Sobiło

Podejmowane inicjatywy

W ramach działalności Pełnomocnika Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnością studentki naszej uczelni brały udział w wyjątkowych zajęciach terenowych. Studentki IV roku kierunku Fizjoterapii przyjęły rolę osób z wybraną dysfunkcją w obrębie układu ruchu  (jedna poruszała się na wózku inwalidzkim, inna poruszała się o kulach, kolejna miała ortezę na kończynę dolną oraz kołnierz ortopedyczny). Wszystkie wyruszyły z uczelni, pokonując kilka kilometrów, przeszły przez miasto Kłodzko, dotarły do restauracji, spożyły posiłek i wróciły na uczelnię. Pokonały równe chodniki, brukowe chodniki, wzniesienia, nachylenia drogi, schody – po takich zajęciach bez większych problemów mogły zaplanować zajęcia rehabilitacyjne dla osób z różnymi dysfunkcjami narządu ruchu.

Takie doświadczenie uzmysłowiło im jakie trudności odczuwa osoba na co dzień z daną dysfunkcją narządu ruchu, jakie ma możliwości, jak ją trzeba motywować, jak się organizuje wycieczki terenowe czy wyjścia do miasta osób niepełnosprawnych. Spojrzenie z perspektywy osoby na wózku inwalidzkim diametralnie zmienia sposób myślenia ale i pozwala lepiej zrozumieć tą osobę i dostosować się do niej. Niezwykle cenne doświadczenie, które będzie mogło być wykorzystane w przyszłej pracy zawodowej.

dr Iwona Wilk

Relacja z działalności pełnomocnika  30.09.2022

W ramach działalności Pełnomocnika Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnością studenci naszej uczelni brali udział w Konferencji „Od Juniora do Seniora” zorganizowanej na AWF we Wrocławiu w dniach 26-28.05.2022.

Wśród wielu warsztatów, wykładów, sesji plakatowej mieli możliwość spotkać się z osobami niepełnosprawnymi uprawiającymi nową dyscyplinę sportową „FameRunning”. Jazda na specjalnych rowerach umożliwia dzieciom i młodzieży z MPD na aktywność ruchową stanowiącą doskonałą formę rehabilitacji. Angażuje dzieci, młodzież ich rodziców, motywuje do działania, pozwala nawiązać więzi emocjonalne, dodaje adrenaliny, przynosi uśmiech na twarzach.

Studenci kierunku Fizjoterapii brali udział w szkoleniu dotyczącym wykorzystania specjalnego sprzętu do transportu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich po schodach „Schodołaz”. Urządzenie to idealnie rozwiązuje problem w sytuacji kiedy w budynku nie ma windy, schody wtedy nie stanowią żadnej bariery .

 

Realizowane projekty:

Kolejne działania 10.02.2023:

Po raz kolejny pełnomocnik wraz ze studentami naszej uczelni z kierunku Fizjoterapii podjęli wyzwanie i dokonali próby pokonania trasy od siedziby uczelni do stacji kolejowej PKP w Kłodzku. I nie byłoby w tym nic trudnego ani twórczego, ale studenci przyjęli rolę – jeśli można to tak ująć stosując sprzęt ortopedyczny i różnego rodzaju wyroby medyczne: kołnierze ortopedyczne, gorsety, chodziki, balkoniki, kule łokciowe, wózki inwalidzkie.

Odwiedzili sklep spożywczy, dotarli na dworzec kolejowy, przekonali się, że nierówne chodniki, wysokie krawężniki, wyboiste drogi dla zdrowej osoby nie są żadnym problemem ale dla osoby poruszającej się na wózku czasem są przeszkodą nie do pokonania.

Kolejne działania

Zajęcia dla osób pełnosprawnych w celu wcielenia się w rolę osoby niepełnosprawnej

Kolejne przedsięwzięcie, jakiego podjęła się pełnomocnik to zorganizowanie wycieczki edukacyjnej pieszej po okolicach Kłodzka, w dniu 10.02.2023 Dla studentów fizjoterapii II-rok. Zadaniem studentów było wcielić się w rolę osoby z niepełnosprawnością ruchową pokonać odległość z uczelni do sklepu, zrobić zakupy spożywcze, przemieścić się z opiekunem lub samodzielnie na dworzec PKP Kłodzko Główne- kupić bilet, trafić na odpowiedni peron i wsiąść do pociągu. Działania miały na celu zobrazowania problemów, ograniczeń, barier architektonicznych i możliwości osób z dysfunkcją w obrębie układu ruchu. Studenci pokonywali nierówne chodniki, wysokie krawężniki, wzniesienia terenu, schody – po takich zajęciach bez większych problemów mogły zaplanować zajęcia rehabilitacyjne dla osób z różnymi dysfunkcjami narządu ruchu.

Takie doświadczenie uzmysłowiło studentom, na jakie trudności napotyka osoba z określoną dysfunkcją narządu ruchu, jakie ma możliwości i potrzeby, jak jej pomóc, jak ją motywować, jak się organizuje wycieczki terenowe czy wyjścia do miasta osób niepełnosprawnych. Spojrzenie z perspektywy osoby na wózku inwalidzkim diametralnie zmienia sposób myślenia, ale i pozwala lepiej zrozumieć tą osobę i dostosować się do niej. Niezwykle cenne doświadczenie, które będzie mogło być wykorzystane w przyszłej pracy zawodowej.

Dziękuję studentom za zaangażowanie.