Opieka nad pacjentem w trakcie choroby COVID-19 oraz po jej przebyciu

 

Nazwa kursu szkolenia: Kurs specjalistyczny Opieka nad pacjentem w trakcie choroby COVID-19 oraz po jej przebyciu
Cel ogólny kursu/szkolenia: Przygotowanie pielęgniarki do wykonywania specjalistycznych świadczeń zdrowotnych związanych z opieką, edukacją i rehabilitacją pacjenta w trakcie choroby COVID -19 oraz po jej przebyciu, w warunkach opieki stacjonarnej i domowej.

Po ukończeniu kursu pielęgniarka zyska:

specjalistyczną wiedzę w zakresie profilaktyki zakażeń COVID-19 (w tym szeroko rozumianych zasad sanitarno-epidemiologicznych) w postępowaniu z pacjentem w środowisku szpitalnym, poradniach oraz w opiece domowej;
· specjalistyczną wiedzę z zakresu etiologii, symptomatologii, diagnostyki, leczenia, rehabilitacji choroby COVID-19 i odległych konsekwencji zdrowotnych (w tym long COVID) po przechorowaniu COVID-19;
· specjalistyczną wiedzę w zakresie opieki pielęgniarskiej nad pacjentem we wszystkich etapach choroby COVID-19 i jej następstw

 Uczestnik szkolenia W kursie mogą uczestniczyć pielęgniarki posiadające prawo wykonywania zawodu
Termin kursu/szkolenia: Planowany termin maj-czerwiec
Program kursu: Kurs składa się z III modułów

I Prewencja zakażeń związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych pacjentom z COVID-19

II Diagnostyka, terapia i rehabilitacja w chorobie COVID-19

III Opieka pielęgniarska nad pacjentem w trakcie choroby
COVID-19 oraz po jej przebyciu

Szczegółowy program znajduje się na stronie CKPiP:

https://ckppip.edu.pl/wp-content/uploads/2022/11/Program-ks.Opieka-nad-pacjentem-w-trakcie-choroby-COVID19.pdf

Liczba godzin: 86 godzin dydaktycznych:
zajęcia teoretyczne – 56 godzin dydaktycznych, (5 dni)
zajęcia praktyczne(staż)  – 30 godzin dydaktycznych (3 dni). (1  godzina  =  45 min.)
Cena kursu: Cena zależna od liczby uczestników. Możliwość uzyskania dofinansowania.
Osoby prowadzące: Kadra wskazana do prowadzenia szkolenia spełnia wymagania zawarte w programie opracowanym przez CKPiP
Uczestnik otrzymuje: Zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz.U. poz. 1761, z późn. zm.)
Zgłoszenia: osobiście: 57-300 Kłodzko, ul. Warty 21
telefonicznie: 730 160 123 lub 74 86 71 302
e-mail: kursy@wsm.klodzko.pl, szkolenia@wsm.klodzko.pl