Kompleksowe wsparcie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Kompleksowe wsparcie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

3 semestry


Czesne : 270 zł miesięcznie


Studenci i Absolwenci Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku – zniżka 20%

Kłodzko

tel: +48 883 600 886
e-mail: studiapodyplomowe@wsm.klodzko.pl

 

ZAPISZ SIĘ
Cel / Adresaci
Studia o profilu praktycznym, program studiów oparty na standardach na Evidence-Based Medicine (EBM) przygotowuje do diagnozy, terapii i edukacji. Najnowsza wiedza m.in. z zakresu medycyny, psychologii, logopedii, rehabilitacji ruchowej, tendencje, metody oraz formy pracy z osobami z niepełnosprawnościami intelektualnymi, autyzmem i zespołem Aspergera przygotują słuchaczy do prawidłowego projektowania procesu terapeutycznego oraz wdrażania skutecznych strategii terapeutycznych począwszy od dzieci w wieku przedszkolnym (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka ) poprzez wiek szkolny aż do wieku młodzieńczego i dorosłości.
Słuchacze zostaną również przygotowani do współpracy z rodzinami podopiecznych, poznają wpływ środków farmakologicznych na współistnieniejące zaburzenia psychiczne i zachowania oraz zaburzenia neurorozwojowe osób z objawami ASD.
Dietetyk kliniczny uzupełni wiedzę o zagadnienia związane z wpływem diety na poprawię stanu zdrowia. Studia podyplomowe kierowane są do osób z wykształceniem
wyższym (studia licencjackie lub magisterskie) posiadających przygotowanie pedagogiczne, zainteresowanych uzyskaniem kwalifikacji do pracy terapeutycznej z osobami
ze spektrum autyzmu, w tym zespołu Aspergera. Zatrudnienie w placówce oświatowej nie jest wymagane.
Czas trwania studiów:
3 semestry
405 godzin w tym 180 godzin praktyk
Organizacja studiów: Zjazdy stacjonarne w systemie weekendowym  i zajęcia z wykorzystaniem uczelnianej platformy  e-learningowej.
Warunki uzyskania świadectwa: Egzamin kończący kształcenie podyplomowe.
Cena studiów podyplomowych:
Ilość semestrów:III

Czesne: 270 zł/miesięcznie

2 raty po 1 930 zł,
jednorazowa wpłata w kwocie 3 810 zł

Opłata wpisowa 85 zł płatna na etapie rekrutacji - nie będzie podlegała zwrotowi w przypadku niepodjęcia studiów.

PROMOCJA!

Studenci i Absolwenci Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku
– zniżka 20%

Osoby prowadzące:
Zajęcia prowadzone będą przez nauczycieli akademickich Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku.
Uczestnik otrzymuje:
DOKUMENT UKOŃCZENIA: świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
Zgłoszenia:
Dogodne formy zapisu:
Kłodzko:
osobiście:
57-300 Kłodzko, ul. Warty 21
telefonicznie:
74 86 71 302 wew.3,
kom. +48 883 600 886
e-mail: studiapodyplomowe@wsm.klodzko.pl
Dodatkowo:
Możliwość skorzystania z akademickiej bazy noclegowej.
DOFINANSOWANIE! Informujemy, że istnieje możliwość uzyskania dofinansowania/sfinansowania studiów podyplomowych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w Urzędzie Pracy.

Deklarujemy pomoc w pozyskaniu dofinansowania.

Obowiązuje kolejność zgłoszeń!

ZAPISZ SIĘ