Edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

3 semestry


Czesne : 270 zł miesięcznie


Studenci i Absolwenci Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku – zniżka 20%

Kłodzko

tel: +48 883 600 886
e-mail: studiapodyplomowe@wsm.klodzko.pl

 

ZAPISZ SIĘ

Studia o profilu praktycznym, program studiów oparty na standardach na Evidence-Based Medicine (EBM) przygotowuje do diagnozy, terapii i edukacji. Najnowsza wiedza m.in. z zakresu medycyny, psychologii, logopedii, rehabilitacji ruchowej, tendencje, metody oraz formy pracy z osobami z niepełnosprawnościami intelektualnymi, autyzmem i zespołem Aspergera przygotują słuchaczy do prawidłowego projektowania procesu terapeutycznego oraz wdrażania skutecznych strategii terapeutycznych począwszy od dzieci w wieku przedszkolnym (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka ) poprzez wiek szkolny aż do wieku młodzieńczego i dorosłości.

Słuchacze zostaną również przygotowani do współpracy z rodzinami podopiecznych, poznają wpływ środków farmakologicznych na współistnieniejące zaburzenia psychiczne i zachowania oraz zaburzenia neurorozwojowe osób z objawami ASD.
Dietetyk kliniczny uzupełni wiedzę o zagadnienia związane z wpływem diety na poprawię stanu zdrowia. Studia podyplomowe kierowane są do osób z wykształceniem wyższym (studia licencjackie lub magisterskie) posiadających przygotowanie pedagogiczne, zainteresowanych uzyskaniem kwalifikacji do pracy terapeutycznej z osobami ze spektrum autyzmu, w tym zespołu Aspergera. Zatrudnienie w placówce oświatowej nie jest wymagane.


3 semestry
405 godzin w tym 180 godzin praktyk

Zjazdy stacjonarne w systemie weekendowym i zajęcia z wykorzystaniem uczelnianej platformy e-learningowej.

 

Egzamin kończący kształcenie podyplomowe.

Ilość semestrów:III

  I rata II raty 15 rat
czesne 4 110 zł 2 080 zł 290 zł

 

Opłata wpisowa 85 zł płatna na etapie rekrutacji - nie będzie podlegała zwrotowi w przypadku niepodjęcia studiów.

PROMOCJA! Studenci i Absolwenci Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku
– zniżka 20%

Zajęcia prowadzone będą przez nauczycieli akademickich Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku.

 


Kandydat na uczestnika studiów musi spełniać wymogi określone w ogólnych informacjach o studiach. Zgłoszenie odbywa się poprzez złożenie oryginału karty zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami w sekretariacie:Dogodne formy zapisu:

 

Kłodzko:
osobiście:
57-300 Kłodzko, ul. Warty 21
telefonicznie:
74 86 71 302 wew.3,
kom. +48 883 600 886
e-mail: studiapodyplomowe@wsm.klodzko.pl

Informujemy, że istnieje możliwość uzyskania dofinansowania/sfinansowania studiów podyplomowych z Urzędu Pracy oraz Bazy Usług Rozwojowych.

Deklarujemy pomoc w pozyskaniu dofinansowania.

ZAPISZ SIĘ