Studia podyplomowe

Centrum Studiów Podyplomowych w Kłodzku
57-300 Kłodzko, ul. Warty 21

tel. 74 867 13 02,
tel. kom. 883 600 886

e-mail: dziekanat@wsm.klodzko.pl;
studiapodyplomowe@wsm.klodzko.pl

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

3 semestry - (Oligofrenoped.)


Czesne : 270 zł miesięcznie

ZAPISZ SIĘ

Logopedia

3 semestry

 

 

 

Czesne : 445 zł miesięcznie

ZAPISZ SIĘ

Pedagogika korekcyjna

3 semestry


Czesne: 280 zł miesięcznie

 

ZAPISZ SIĘ

Edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

3 semestry


Czesne : 270 zł miesięcznie

ZAPISZ SIĘ

Integracja Sensoryczna i Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

3 semestry


Czesne: 800 zł miesięcznie

Integracja Sensoryczna bez WWRD:
Czesne: 640 zł miesięcznie

ZAPISZ SIĘ

Neurologopedia

2 semestry


Czesne : 445 zł miesięcznie

ZAPISZ SIĘ

Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia

2 semestry


Czesne : 430 zł miesięcznie

ZAPISZ SIĘ