TERAPIA BÓLU OSTREGO U DOROSŁYCH

Nazwa kursu szkolenia: TERAPIA BÓLU OSTREGO U DOROSŁYCH 
Adresaci kursu/szkolenia: Pielęgniarki i położne

 • posiadają prawo wykonywania zawodu,
 • zostały dopuszczone do kursu specjalistycznego po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego,
 • zostały dopuszczone do kursu specjalistycznego po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego za pośrednictwem SMK.
Cel ogólny kursu/szkolenia: Przygotowanie pielęgniarki i położnej do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w okresie okołooperacyjnym w zakresie uśmierzania bólu ostrego:

 • Monitorowania natężenia bólu za pomocą przyjętych skal oceny natężenia bólu;
 • Monitorowania przebiegu leczenia przeciwbólowego u chorych;
 • Podawanie leków różnymi drogami w celu uśmierzenia bólu ostrego w zakresie zlecenia lekarskiego, także z wykorzystaniem technik analgezji regionalnej;

Modyfikowanie dawki leku przeciwbólowego, w zakresie zlecenia lekarskiego, na podstawie monitorowania bólu i stanu pacjenta.

Termin kursu/szkolenia: trwa nabór
Program kursu:
 • Podstawy patofizjologii bólu
 • Farmakoterapia bólu ostrego
 • Techniki analgezji regionalnej w uśmierzaniu bólu
 • Organizacja leczenia bólu. Rola pielęgniarki, położnej w interdyscyplinarnym zespole leczenia bólu
Liczba godzin:
98 godzin dydaktycznych, w tym:

 • 28h- zajęć teoretycznych
 • 70h- zajęcia praktyczne
Cena kursu:
550 zł
Osoby prowadzące:
Wykwalifikowana kadra Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku
Uczestnik otrzymuje:
Zaświadczenie ukończenia kursu specjalistycznego
Zgłoszenia:
Dogodne formy zapisu:

osobiście: 57-300 Kłodzko, ul. Okrzei 8
telefonicznie: 74 86 71 302
e-mail: dziekanat@wsm.klodzko.pl