Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa neurologicznego

 

Nazwa kursu szkolenia: Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa neurologicznego
Cel ogólny kursu/szkolenia: Przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej nad chorymi z chorobami układu nerwowego oraz osobami zagrożonymi ryzykiem rozwoju tych chorób.

 

Po ukończeniu kursu pielęgniarka zyska wiedzę w zakresie:

specjalistyczną wiedzę w obszarze profesjonalnego pielęgnowania pacjentów ze schorzeniami układu nerwowego w warunkach oddziału szpitalnego i opieki domowej oraz realizacji szeroko rozumianych działań prozdrowotnych;
· znajomość regulacji prawnych i norm etycznych odnoszących się do udzielania specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa neurologicznego

 

Uczestnik szkolenia

W kursie mogą uczestniczyć położne posiadające prawo wykonywania zawodu
Termin kursu/szkolenia: Planowany termin maj-czerwiec lub wrzesień-październik
Program kursu: Kurs składa się z VI modułów

I Wybrane aspekty opieki nad pacjentem
ze schorzeniami układu nerwowego

II Diagnostyka chorób układu nerwowego

III Pielęgnowanie pacjenta w wybranych chorobach układu nerwowego leczonych zachowawczo

IV Pielęgnowanie pacjenta w wybranych chorobach układu nerwowego leczonych zabiegowo

V Wybrane aspekty rehabilitacji pacjenta w schorzeniach neurologicznych

VI Opieka nad pacjentem z chorobą COVID-19

Szczegółowy program znajduje się na stronie CKPiP:

https://ckppip.edu.pl/wp-content/uploads/2023/01/Program-kursu-kwalifikacyjnego-w-dziedzinie-pielegniarstwa-neurologicznego.pdf

Liczba godzin: 395 godzin dydaktycznych, w tym:
zajęcia teoretyczne – 195 godzin,
zajęcia praktyczne – 200 godzin(1  godzina  =  45 min.)
Cena kursu: Cena zależna od liczby uczestników. Możliwość uzyskania dofinansowania.
Osoby prowadzące: Kadra wskazana do prowadzenia szkolenia spełnia wymagania zawarte w programie opracowanym przez CKPiP
Uczestnik otrzymuje: Zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz.U. poz. 1761, z późn. zm.)

 

Zgłoszenia: osobiście: 57-300 Kłodzko, ul. Warty 21
telefonicznie: 730 160 123 lub 74 86 71 302
e-mail: kursy@wsm.klodzko.pl, szkolenia@wsm.klodzko.pl