Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie

 

Nazwa kursu szkolenia:  

Kurs specjalistyczny Komunikowanie interpersonalne
w pielęgniarstwie

Cel ogólny kursu/szkolenia: Uczestnik kursu zyskuje specjalistyczną wiedzę z zakresu komunikowania interpersonalnego z pacjentem, jego
rodziną i z zespołem terapeutycznym;
Po ukończeniu kursu zna regulacje prawne i normy etyczne odnoszące się do udzielania
specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie komunikowania się z pacjentem,
rodziną;
 

Uczestnik szkolenia

W kursie mogą uczestniczyć pielęgniarki posiadające prawo wykonywania zawodu
Termin kursu/szkolenia: Planowany termin wrzesień-listopad
Program kursu: Kurs składa się z VII modułów

I Trening umiejętności interpersonalnych
II Trening umiejętności społecznych
III Teoretyczne podstawy komunikowania interpersonalnego
IV Komunikacja terapeutyczna pielęgniarki, położnej z pacjentem
V Komunikowanie się pielęgniarki, położnej z rodziną pacjenta VI Komunikowanie się pielęgniarki, położnej w zespole terapeutycznym
VII Komunikowanie interpersonalne w codziennej praktyce zawodowej pielęgniarki, położnej. Superwizja kliniczna w pielęgniarstwie

Szczegółowy program znajduje się na stronie CKPiP:

https://ckppip.edu.pl/wp-content/uploads/2020/10/Komunikowanie-interpersonalne-w-pielegniarstwie.pdf

Liczba godzin: Kurs trwa 100  godzin  dydaktycznych  (1  godzina  =  45 min.)

zajęcia wykładowe – 15 godzin,
zajęcia warsztatowe i treningowe – 85 godzin.

 

Cena kursu: Cena zależna od liczby uczestników. Możliwość uzyskania dofinansowania.
Osoby prowadzące: Kadra wskazana do prowadzenia szkolenia spełnia wymagania zawarte w programie opracowanym przez CKPiP
Uczestnik otrzymuje: Zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz.U. poz. 1761, z późn. zm.)
Zgłoszenia: osobiście: 57-300 Kłodzko, ul. Warty 21
telefonicznie: 730 160 123 lub 74 86 71 302
e-mail: kursy@wsm.klodzko.pl, szkolenia@wsm.klodzko.pl