KOMUNIKOWANIE INTERPERSONALNE W PIELĘGNIARSTWIE

Nazwa kursu szkolenia: KOMUNIKOWANIE INTERPERSONALNE W PIELĘGNIARSTWIE
Adresaci kursu/szkolenia: Pielęgniarki i położne

 • posiadają prawo wykonywania zawodu,
 • zostały dopuszczone do kursu specjalistycznego po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego,
 • zostały dopuszczone do kursu specjalistycznego po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego za pośrednictwem SMK.
Cel ogólny kursu/szkolenia: Przygotowanie pielęgniarki, położnej do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie komunikowania interpersonalnego z pacjentem, jego rodziną i zespołem terapeutycznym oraz przeprowadzenia negocjacji w celu rozwiązania problemów i konfliktów.
Termin kursu/szkolenia: trwa nabór
Program kursu:
Część teoretyczna i praktyczna:

 • Trening umiejętności interpersonalnych
 • Trening umiejętności społecznych
 • Teoretyczne podstawy komunikowania interpersonalnego
 • Komunikacja terapeutyczna pielęgniarki, położnej z pacjentem
 • Komunikowanie się pielęgniarki, położnej z rodziną pacjenta
 • Komunikowanie się pielęgniarki, położnej w zespole terapeutycznym
 • Komunikowanie interpersonalne w codziennej praktyce zawodowej pielęgniarki, położnej. Superwizja kliniczna w pielęgniarstwie.
Liczba godzin:
100 godzin dydaktycznych, w tym:

 • 15h – zajęcia wykładowe
 • 85h – zajęcia warsztatowe i treningowe
Cena kursu:
600 zł
Osoby prowadzące:
Wykwalifikowana kadra Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku
Uczestnik otrzymuje:
Zaświadczenie ukończenia kursu specjalistycznego
Zgłoszenia:
Dogodne formy zapisu: 

osobiście: 57-300 Kłodzko, ul. Warty 21
telefonicznie: +48 730 160 123 | 74 86 71 302
e-mail: kursy@wsm.klodzko.pl