POWR.05.03.00-00-0003/19 “Wdrożenie programu rozwojowego i utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej w Wyższej Szkole Medycznej w Kłodzku”

POWR.05.03.00-00-0003/19 "Wdrożenie programu rozwojowego i utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej w Wyższej Szkole Medycznej w Kłodzku"

REKRUTACJA DO PROJEKTU DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY MEDYCZNEJ W KŁODZKU

Szanowni Państwo,

Studenci I, II, III roku studiów I i II stopnia na kierunku pielęgniarstwo!
Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku realizuje Projekt „Wdrożenie programu rozwojowego i utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej w Wyższej Szkole Medycznej w Kłodzku"”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś V – Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.3.Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych.

Projekt zakłada udział studentów pielęgniarstwa w ramach zajęć, przewidzianych w toku studiów w warunkach symulacji medycznej.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie oraz złożenie dokumentów rekrutacyjnych do Projektu w biurze projektu WSM w Kłodzku, ul. Warty 21 .

W razie pytań kontakt:
Koordynator projektu, tel.790 332 443