Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
(Oligofrenoped.)


Czesne : 270 zł miesięcznie


Studenci i Absolwenci Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku – zniżka 20%

 

Kłodzko

tel: +48 883 600 886
e-mail: studiapodyplomowe@wsm.klodzko.pl

 

ZAPISZ SIĘ

Studia podyplomowe o profilu praktycznym obejmują zagadnienia z niepełnosprawności intelektualnej w aspekcie kliniczno – medycznym i psychologiczno – społecznym.
Niepełnosprawność intelektualna jest zespołem objawów towarzyszących wielu chorobom genetycznym, neurologicznym, metabolicznym, będących następstwem zmian w życiu prenatalnym lub urazów fizycznych doznanych w okresie dzieciństwa. Program studiów zakłada wyposażenie słuchaczy w specjalistyczną wiedzę z zakresu tych chorób niezbędną do planowania procesu terapeutycznego i wdrażania strategii terapeutycznych.

Oprócz przygotowania do prawidłowego projektowania i prowadzenia zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi i młodzieżą oraz dorosłymi z niepełnosprawnością intelektualną słuchacze zostaną wyposażeni w wiedzę i praktyczne umiejętności do pracy z dzieckiem z zespołem Aspergera oraz specjalistyczne przygotowanie do współpracy z rodzinami niepełnosprawnych intelektualnie.
Dodatkowo dietetyk kliniczny przekaże podstawowe zasady odżywiania w najczęściej występujących chorobach towarzyszących niepełnosprawności intelektualnej. Studia skierowane są do osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych oraz przygotowanie pedagogiczne, zainteresowane tematyką wspierania rozwoju osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Do podjęcia studiów nie jest wymagane zatrudnienie w placówkach oświatowych.

 


3 semestry
415 godzin w tym 180 godzin praktyk, teoria 235 godzin

Zjazdy stacjonarne w systemie weekendowym i zajęcia z wykorzystaniem uczelnianej

platformy e-learningowej.

 

Egzamin kończący kształcenie podyplomowe.

Ilość semestrów:III

  I rata II raty 15 rat
czesne 4 110 zł 2 080 zł 290 zł

Opłata wpisowa 85 zł płatna na etapie rekrutacji - nie będzie podlegała zwrotowi w przypadku niepodjęcia studiów.

PROMOCJA! Studenci i Absolwenci Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku
– zniżka 20%

Zajęcia prowadzone będą przez nauczycieli akademickich Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku.

 


Kandydat na uczestnika studiów musi spełniać wymogi określone w ogólnych informacjach o studiach. Zgłoszenie odbywa się poprzez złożenie oryginału karty zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami w sekretariacie:Dogodne formy zapisu:

 

Kłodzko:
osobiście:
57-300 Kłodzko, ul. Warty 21
telefonicznie:
74 86 71 302 wew.3,
kom. +48 883 600 886
e-mail: studiapodyplomowe@wsm.klodzko.pl

Informujemy, że istnieje możliwość uzyskania dofinansowania/sfinansowania studiów podyplomowych z Urzędu Pracy oraz Bazy Usług Rozwojowych.

Deklarujemy pomoc w pozyskaniu dofinansowania.

ZAPISZ SIĘ