Kompleksowe wsparcie osób z niepełnosprawnością intelektualną

Kompleksowe wsparcie osób z niepełnosprawnością intelektualną
3 semestry

(Oligofrenoped.)


Czesne : 270 zł miesięcznie


Studenci i Absolwenci Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku – zniżka 20%

 

Kłodzko

tel: +48 883 600 886
e-mail: studiapodyplomowe@wsm.klodzko.pl

 

ZAPISZ SIĘ
Cel / Adresaci
Studia podyplomowe o profilu praktycznym obejmują zagadnienia z niepełnosprawności intelektualnej w aspekcie kliniczno – medycznym i psychologiczno – społecznym.
Niepełnosprawność intelektualna jest zespołem objawów towarzyszących wielu chorobom genetycznym,
neurologicznym, metabolicznym, będących następstwem zmian w życiu prenatalnym lub urazów fizycznych doznanych w okresie dzieciństwa. Program studiów zakłada wyposażenie słuchaczy w specjalistyczną wiedzę z zakresu tych chorób niezbędną do planowania procesu terapeutycznego i wdrażania strategii terapeutycznych.
Oprócz przygotowania do prawidłowego projektowania i prowadzenia zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi
i młodzieżą oraz dorosłymi z niepełnosprawnością intelektualną słuchacze zostaną wyposażeni w wiedzę  i praktyczne umiejętności do pracy z dzieckiem z zespołem Aspergera oraz specjalistyczne przygotowanie do współpracy z rodzinami niepełnosprawnych intelektualnie.
Dodatkowo dietetyk kliniczny przekaże podstawowe zasady odżywiania w najczęściej występujących chorobach towarzyszących niepełnosprawności intelektualnej. Studia skierowane są do osób posiadających dyplom
ukończenia studiów wyższych oraz przygotowanie pedagogiczne, zainteresowane tematyką wspierania rozwoju osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Do podjęcia studiów nie jest wymagane zatrudnienie w placówkach oświatowych.
Czas trwania studiów:
3 semestry
415 godzin w tym 180 godzin praktyk, teoria 235 godzin
Organizacja studiów: Zjazdy stacjonarne w systemie weekendowym i zajęcia z wykorzystaniem uczelnianej

platformy e-learningowej.

Warunki uzyskania świadectwa: Egzamin kończący kształcenie podyplomowe.
Cena studiów podyplomowych:
Ilość semestrów:III

Czesne: 270 zł/miesięcznie.

2 raty po 1 930 zł,
jednorazowa wpłata w kwocie 3 810 zł,

Opłata wpisowa 85 zł płatna na etapie rekrutacji - nie będzie podlegała zwrotowi w przypadku niepodjęcia studiów.

Osoby prowadzące:
Zajęcia prowadzone będą przez nauczycieli akademickich Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku.
Uczestnik otrzymuje:
DOKUMENT UKOŃCZENIA: świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
Zgłoszenia:
Dogodne formy zapisu:

Kłodzko:
osobiście:
57-300 Kłodzko, ul. Warty 21
telefonicznie:
74 86 71 302 wew.3,
kom. +48 883 600 886
e-mail: studiapodyplomowe@wsm.klodzko.pl

Dodatkowo:
Możliwość skorzystania z akademickiej bazy noclegowej.
DOFINANSOWANIE! Informujemy, że istnieje możliwość uzyskania dofinansowania/sfinansowania studiów podyplomowych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w Urzędzie Pracy.

Deklarujemy pomoc w pozyskaniu dofinansowania.

Obowiązuje kolejność zgłoszeń!

ZAPISZ SIĘ