Studia Podyplomowe – Wrocław

STUDIA PODYPLOMOWE - WROCŁAW

Miejsce prowadzenia studiów:

Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku

Centrum Studiów Podyplomowych we Wrocławiu

ul.Worcella 25-27,  50-448 Wrocław

Dogodne formy zapisu:
osobiście: Wrocław, ul. Worcella 25-27
telefonicznie: 534 553 558
e-mail: wroclaw.podyplomowe@wsm.klodzko.pl

 

KIERUNEK STUDIÓW PODYPLOMOWYCH CZAS TRWANIA CENA ZA SEMESTR
1. Nauczanie języka angielskiego / niemieckiego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej - czytaj więcej...
3 semestry 1200 zł (możliwość rat)
2. Bibliotekoznawstwo z informacją naukową i biblioterapią - czytaj więcej... 3 semestry 850 zł (możliwość rat)
3. Integracja sensoryczna i wczesne wspomaganie rozwoju dziecka- czytaj więcej 4 semestry 2300 zł (możliwość rat)
4. Edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych intelektualnie z diagnozą i pracą z uczniem z zespołem Aspergera- czytaj więcej... 3 semestry 1400 zł (możliwość rat)
5. Pedagogika specjalna w edukacji włączającej, praca z uczniem ze spektrum autyzmu, zespołem Aspergera- czytaj więcej .... 3 semestry 1400 (możliwość rat)
6. Pedagogika lecznicza z elementami Arteterapii- czytaj więcej... 2 semestry 1200 zł (możliwość rat)
7. Logopedia i wczesne wspomaganie rozwoju mowy-czytaj więcej...
3 semestry 1350 zł (możliwość rat)
8. Neurologopedia- czytaj więcej...

 

2 semestry 1325 zł (możliwość rat)
9. Technika w szkole- czytaj więcej...
3 semestry 1100 zł (możliwość rat)
10. Biologia w szkole- czytaj więcej...
3 semestry 1200 zł (możliwość rat)
11. Edukacja dla bezpieczeństwa- czytaj więcej...
3 semestry 1200 zł (możliwość rat)
12. Wychowanie do życia w rodzinie z promocją zdrowia- czytaj więcej... 3 semestry 1100 zł (możliwość rat)
13. Doradztwo zawodowe z elementami coachingu 3 semestry
(dla nauczycieli)
2 semestry
(dla osób chcących pracować w systemie pozaszkolnym)
1300 zł lub 1200 zł (możliwość rat)
14. Przygotowanie pedagogiczne- czytaj więcej... 3 semestry 1150 zł (możliwość rat)
15. Organizacja i zarządzanie w oświacie z elementami prawa pracy i postępowania administracyjnego 2 semestry 1300 zł (możliwość rat)
16. Psychodietetyka 2 semestry 1850 zł (możliwość rat)
17. Dietetyka w sporcie- czytaj więcej...
2 semestry 1850 zł (możliwość rat)
18. Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia - czytaj więcej... 2 semestry 1200 zł (możliwość rat)
19. Resocjalizacja- czytaj więcej... 3 semestry 1100 zł (możliwość rat)
20. Socjoterapia - czytaj więcej... 3 semestry 1100 zł (możliwość rat)
21. Terapia pedagogiczna - czytaj więcej... 3 semestry 1100 zł (możliwość rat)
22. Surdopedagogika- czytaj więcej ... 3 semestry 1100 zł (możliwość rat)
23. Tyflopedagogika- czytaj więcej... 3 semestry 1100 zł (możliwość rat)
24. Edukacja plastyczna i muzyczna w szkole-  czytaj więcej... 3 semestry 1100 zł (możliwość rat)
25. Rytmika i taniec z choreografią w wychowaniu muzyczno- ruchowym dzieci w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej- czytaj więcej...
3 semestry 1100 zł (możliwość rat)
26. Fizyka dla nauczycieli- czytaj więcej...
3 semestry 1100 zł (możliwość rat)
27. Chemia dla nauczycieli - czytaj więcej...
3 semestry 1100 zł (możliwość rat)