Edukacja dla bezpieczeństwa

Nazwa studiów podyplomowych
Edukacja dla bezpieczeństwa
Cel/Adresaci
Studia kierowane są do nauczycieli zainteresowanych nauczaniem przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa zgodnie z nową Podstawą Programową w szkołach, oraz placówkach oświatowo- wychowawczych i opiekuńczych, w których występują zagrożenia bezpieczeństwa lub ich występowanie jest niewykluczone. Adresowane są również do absolwentów studiów wyższych, również z przygotowaniem pedagogicznym, co najmniej na poziomie licencjackim, w tym przede wszystkim pracowników władz samorządowych i oświatowych oraz funkcjonariuszy służb publicznych, którzy znajdują się problematyką edukacji dla bezpieczeństwa szkolnego.
Jeśli nie posiadacie Państwo przygotowania pedagogicznego możecie je uzyskać w naszej uczelni.Informacja: Studia podyplomowe- Przygotowanie pedagogiczne.
Czas trwania studiów
Studia trwają– 3 semestry
(przy zwiększonej intensywności nauki)- 1 rok
350 godzin(60 godzin praktyk dla nauczycieli; 150 godzin praktyk dla pozostałych osób)
Organizacja studiów Do ustalenia grupą.
Możliwość kilkudniowego zjazdu 4- 5 dni w czasie wakacji.
Warunki uzyskania dyplomu Absolutorium z programu kształcenia
na podstawie zaliczenia wszystkich przedmiotów
i praktyk oraz otrzymanie pozytywnej oceny
z egzaminu końcowego.
Cena studiów podyplomowych
1200 zł semestr (możliwość rat)
Osoby prowadzące
Wykwalifikowana kadra dydaktyczna składająca się z nauczycieli akademickich i praktyków
Uczestnik otrzymuje
Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych
(zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce).
Zgłoszenia
Dogodne formy zapisu:

osobiście: 57-300 Kłodzko, ul. Warty 21
telefonicznie: (74) 86 71 302
e-mail: studiapodyplomowe@wsm.klodzko.pl

Dodatkowo
W trakcie studiów bezpłatne szkolenie- “Pokolenie XY- nowe wyzwania współczesnej szkoły”.

Możliwość skorzystania z akademickiej bazy noclegowej. Informacje udzielane są w dziekanacie WSM.

DOFINANSOWANIE Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na studia podyplomowe
z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) w Urzędzie Pracy. Deklarujemy pomoc w pozyskaniu dofinansowania. Informacje udzielane są w dziekanacie WSM.