Bibliotekoznawstwo z informacją naukową i biblioterapią

Cel/Adresaci
Absolwent uzyskuje kwalifikacje nauczyciela bibliotekarza
i uprawnienia do pracy w bibliotekach prowadzonych przez instytucje oświatowe oraz w ośrodkach informacji i bibliotekach prowadzonych poza systemem oświaty. Dodatkowo poznaje działanie terapeutyczne biblioterapii. Zapraszamy nauczycieli oraz absolwentów studiów wyższych (licencjackich oraz magisterskich) posiadających uprawnienia pedagogiczne.

Uwaga: Do kształcenia na studiach podyplomowych nie jest konieczne zatrudnienie w charakterze nauczyciela.

Czas trwania studiów
3 semestry w 1 rok
350 godzin (60 godzin praktyk)
Organizacja studiów Do ustalenia z grupą.
Możliwość kilkudniowego zjazdu 4- 5 dni w czasie ferii/wakacji.
Warunki uzyskania świadectwa Absolutorium z programu kształcenia na podstawie zaliczenia wszystkich przedmiotów i praktyk oraz otrzymanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego.
Cena studiów podyplomowych
850 zł semestr (możliwość rat)
Osoby prowadzące
Wykwalifikowana kadra dydaktyczna składająca się z nauczycieli akademickich i praktyków
Uczestnik otrzymuje
Świadectwo ukończenia Podyplomowych Studiów kwalifikacyjnych (zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce).
Zgłoszenia
Dogodne formy zapisu:
osobiście: Wrocław, ul. Worcella 25-27
telefonicznie: 534 553 558
e-mail: wroclaw.podyplomowe@wsm.klodzko.pl
Dodatkowo
W trakcie studiów bezpłatne szkolenie: “Pokolenie XY- nowy wyzwania współczesnej szkoły”.

Możliwość skorzystania z akademickiej bazy noclegowej na terenie miasta Wrocław. Informacje udzielane są w dziekanacie WSM.

DOFINANSOWANIE Informujemy, że istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na studia podyplomowe z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) z Urzędu Pracy. Deklarujemy pomoc w pozyskaniu dofinansowania. Informacje udzielane są w dziekanacie WSM.