Doradztwo zawodowe z elementami coachingu

Cel Uzyskanie kwalifikacji do pracy w zawodzie doradcy zawodowego. Absolwent specjalności doradztwo zawodowe z elementami coachingu zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu funkcjonowania nowoczesnego modelu doradcy zawodowego, regulacji prawnych dotyczących kwalifikacji zawodowych, komunikacji, metod i technik pracy doradcy zawodowego, zarządzania karierą, coachingu i negocjacji, zawodoznawstwa, diagnostyki w poradnictwie zawodowym.
Adresaci studiów Studia 3- semestry: skierowane są przede wszystkim do nauczycieli, którzy chcą uzyskać kwalifikacje w zakresie pełnienia funkcji szkolnego doradcy zawodowego w szkołach i innych placówkach oświatowych.

Studia 2- semestry: skierowane są przede wszystkim do nauczycieli oraz absolwentów szkół wyższych (licencjackich lub magisterskich)  pragnących uzyskać wymagane kwalifikacje do pracy jako doradca zawodowy w systemie pozaszkolnym, np.: biurach doradztwa personalnego, działach HR, agencjach zatrudnienia lub pracy tymczasowej, podmiotach realizujących projekty współfinansowane ze środków unijnych, urzędach pracy.

Czas trwania studiów
3 semestry
(dla nauczycieli)
2 semestry
(dla chcących pracować
w systemie pozaszkolnym)
Organizacja studiów Do ustalenia z grupą.
Możliwość kilkudniowego zjazdu 4- 5 dni w czasie ferii/wakacji.
Warunki uzyskania świadectwa Absolutorium z programu kształcenia na podstawie zaliczenia
wszystkich przedmiotów i praktyk oraz otrzymanie pozytywnej
oceny z egzaminu końcowego.
Cena studiów podyplomowych
1300 zł semestr (możliwość rat) – nauczyciele
1200 zł semestr (możliwość rat) – dla osób chcących pracować w systemie pozaszkolnym 
Osoby prowadzące
Wykwalifikowana kadra dydaktyczna składająca się z nauczycieli akademickich i praktyków.
Uczestnik otrzymuje
Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych
(zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce).
Zgłoszenia
Dogodne formy zapisu:

osobiście: Wrocław, ul. Worcella 25-27
telefonicznie: 534 553 558
e-mail: wroclaw.podyplomowe@wsm.klodzko.pl

DOFINANSOWANIE

 

Informujemy, że istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na studia podyplomowe z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) w Urzędzie Pracy Deklarujemy pomoc w pozyskaniu dofinansowania. Informacje udzielane są w dziekanacie WSM.