Psychodietetyka

Cel ogólny studiów: Celem studiów jest przekazanie najnowocześniejszej wiedzy medycznej i psychologicznej z zakresu zaburzeń występujących w odżywianiu człowieka. Słuchacze zostaną przygotowani do wspierania psychologicznego osób zamierzających zmienić swoje nawyki żywieniowe. Zaburzenia odżywiania to spektrum chorób natury psychicznej występujących zarówno u dzieci, młodzieży jak i osób dorosłych. Program studiów wyposaża w kompleksową wiedzę z zakresu mechanizmów zaburzeń psychosomatycznych odżywiania się i związanych z tym chorób m.in.: otyłość, bulimia, anoreksja, anoreksja ciążowa, ortoreksja czy też cukrzyca, choroby serca. Wiele uwagi poświęca czynnikom psychologicznym wpływającym na odżywianie np.: stres, lęk, brak umiejętności radzenia sobie. w sytuacjach trudnych. Prawidłowe odżywianie może przywrócić zdrowie ,a złe doprowadzić do choroby, dlatego naszych słuchaczy przygotujemy do profesjonalnego oddziaływania na zmianę zachowań żywieniowych.
Adresaci studiów: Studia adresowane są przede wszystkim do dietetyków, psychologów, psychoterapeutów, technologów żywienia, nauczycieli ,fizjoterapeutów, lekarzy , pielęgniarek, trenerów personalnych oraz absolwentów studiów nauk o kulturze fizycznej.
Czas trwania studiów:
2 semestry
290 godzin
Organizacja studiów: Do ustalenia z grupą możliwość kilkudniowego zjazdu 4-5 dni w czasie wakacji)
Warunki uzyskania świadectwa: Uzyskanie absolutorium z programu kształcenia
na podstawie zaliczenia wszystkich przedmiotów
i praktyk oraz otrzymanie pozytywnej oceny z obrony
pracy dyplomowej.
Cena studiów podyplomowych:
1850 zł- semestr
Osoby prowadzące:
Nauczyciele akademiccy, lekarze i praktycy posiadający wieloletnie doświadczenie zawodowe i liczne osiągnięcia naukowe.
Uczestnik otrzymuje:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
Psychodietetyka w Wyższej Szkole Medycznej w Kłodzku oraz Dyplom referencyjny upoważniający do prowadzenia poradnictwa psychodietetycznego.
Zgłoszenia:
Dogodne formy zapisu:

osobiście: Wrocław, ul. Worcella 25-27
telefonicznie: 534 553 558
e-mail: wroclaw.podyplomowe@wsm.klodzko.pl

Dodatkowo:
Możliwość skorzystania z akademickiej bazy noclegowej.
DOFINANSOWANIE! Informujemy, że istnieje możliwość uzyskania
dofinansowania na studia podyplomowe z Krajowego
Funduszu Szkoleniowego w Urzędzie Pracy .
Deklarujemy pomoc w pozyskaniu dofinansowania.