Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia

Cel/Adresaci Podniesienie wiedzy oraz doskonalenie zawodowe osób zatrudnionych w jednostkach realizujących zadania w zakresie zdrowia publicznego: administracji samorządowej, jednostkach ochrony zdrowia oraz stacjach sanitarno- epidemiologicznych. Celem studiów jest przygotowanie do zarządzania podmiotami funkcjonującymi w służbie zdrowia m.in. poprzez dostarczenie wiedzy z zakresu prawnych podstaw funkcjonowania jednostek sektora ochrony zdrowia, zarządzania finansami, nowoczesnych metod oraz narzędzi zarządzania w sektorze usług zdrowotnych. Zapraszamy wszystkich absolwentów szkół wyższych I i II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich oraz osób zatrudnionych bądź aplikujących do zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych służby zdrowia.
Czas trwania studiów
2 semestry
(182 godziny)
Organizacja studiów Do ustalenia z grupą.
Możliwość kilkudniowego zjazdu 4- 5 dni w czasie ferii/wakacji.
Warunki uzyskania dyplomu Absolutorium z programu kształcenia na podstawie zaliczenia wszystkich przedmiotów i praktyk oraz otrzymanie pozytywnej oceny z obrony pracy
dyplomowej.
Cena studiów podyplomowych
1200 zł semestr (możliwość rat)
Osoby prowadzące
Wykwalifikowana kadra dydaktyczna składająca
się z nauczycieli akademickich i praktyków.
Uczestnik otrzymuje
Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych
(zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce)
Zgłoszenia
Dogodne formy zapisu:

osobiście: 57-300 Kłodzko, ul. Warty 21
telefonicznie: (74) 867 13 02
e-mail: studiapodyplomowe@wsm.klodzko.pl

 

Dodatkowo
W trakcie studiów bezpłatne szkolenie- “Pokolenie XY- nowe wyzwania współczesnej szkoły”.

Możliwość skorzystania z akademickiej bazy noclegowej. Informacje udzielane są w dziekanacie WSM.

DOFINANSOWANIE Informujemy, że istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na studia podyplomowe z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) w Urzędzie Pracy. Deklarujemy pomoc w pozyskaniu dofinansowania. Informacje udzielane są w dziekanacie WSM.