Neurologopedia

Cel/Adresaci
Studia podnoszą kwalifikacje zawodowe logopedy umożliwiając uzyskanie specjalności neurologopedycznej. Przygotowują do leczenia zaburzeń mowy wynikających z chorób neurologicznych czyli diagnostyki, badania i terapii tych zaburzeń zarówno u dzieci jak i u dorosłych.
Studia kierowane są wyłącznie do osób posiadających wykształcenie logopedyczne
Czas trwania studiów
2 semestry

380 godzin (80 godzin praktyk dla nauczycieli)

Organizacja studiów Do ustalenia z grupą.
Możliwość kilkudniowego zjazdu 4- 5 dni w czasie ferii/wakacji.
Warunki uzyskania świadectwa Uzyskanie absolutorium z programu kształcenia
na podstawie zaliczenia wszystkich przedmiotów
i praktyk oraz otrzymanie pozytywnej oceny z
egzaminu końcowego.
Cena studiów podyplomowych
1350 zł semestr (możliwość rat)
Osoby prowadzące
Wykwalifikowana kadra dydaktyczna składająca się z nauczycieli akademickich i praktyków.
Uczestnik otrzymuje
Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych – (zgodnie z Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce).
Zgłoszenia
Dogodne formy zapisu:

osobiście: Wrocław, ul. Worcella 25-27
telefonicznie: 534 553 558
e-mail: wroclaw.podyplomowe@wsm.klodzko.pl

Dodatkowo
W trakcie studiów bezpłatne szkolenie- “Pokolenie XY- nowe wyzwania współczesnej szkoły”.

Możliwość skorzystania z akademickiej bazy noclegowej na terenie miasta Wrocław. Informacje udzielane są w dziekanacie WSM.

DOFINANSOWANIE Informujemy, że istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na studia podyplomowe z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) w Urzędzie Pracy. Deklarujemy pomoc w pozyskaniu dofinansowania. Informacje udzielane są w dziekanacie WSM.