Surdopedagogika

Cel/Adresaci
Podczas studiów przygotujemy do pacy z dziećmi i młodzieżą niedosłyszącą i niesłyszącą oraz z ich rodzinami i społecznością szkolną.
Wiedza merytoryczna i umiejętności praktyczne zagwarantują prawidłowe diagnozowanie oraz organizację wsparcia pozbawionym zdolności słyszenia lub źle słyszącym w procesie edukacji i uświadomienia prawa do własnego języka. Zapraszamy: nauczycieli i absolwentów studiów licencjackich i magisterskich posiadających przygotowanie pedagogiczne, chcących pomóc przezwyciężyć trudności w komunikowaniu się niedosłyszących i niesłyszących.Uwaga: Do kształcenia na studiach podyplomowych nie jest konieczne zatrudnienie w charakterze nauczyciela. Jeśli nie posiadacie Państwo przygotowania pedagogicznego możecie je uzyskać w naszej uczelni. Informacja: Studia podyplomowe- Przygotowanie pedagogiczne.

Czas trwania studiów

3 semestry
(przy zwiększonej intensywności zjazdów)- 1 rok
295 godzin (120 godzin praktyk)
Organizacja studiów Do ustalenia grupą.
Możliwość kilkudniowego zjazdu 4- 5 dni w czasie ferii/wakacji.
Warunki uzyskania dyplomu Absolutorium z programu kształcenia na podstawie zaliczenia wszystkich przedmiotów i praktyk oraz otrzymanie pozytywnej oceny z obrony pracy dyplomowej.
Cena studiów podyplomowych
1100 zł semestr (możliwość rat)
Osoby prowadzące
Wykwalifikowana kadra dydaktyczna składająca się z nauczycieli akademickich i praktyków.
Uczestnik otrzymuje
Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych
(zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce).
Zgłoszenia
Dogodne formy zapisu:

osobiście: 57-300 Kłodzko, ul. Warty 21
telefonicznie: (74) 867 13 02
e-mail: studiapodyplomowe@wsm.klodzko.pl

Dodatkowo
W trakcie studiów bezpłatne szkolenie- “Pokolenie XY- nowe wyzwania współczesnej szkoły”.

Możliwość skorzystania z akademickiej bazy noclegowej. Informacje udzielane są w dziekanacie WSM.

DOFINANSOWANIE Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na studia podyplomowe z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) w Urzędzie Pracy. Deklarujemy pomoc w pozyskaniu dofinansowania. Informacje udzielane są w dziekanacie WSM.