Integracja sensoryczna i wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

 

Cel/Adresaci
Studia dają uprawnienia do samodzielnej pracy z dziećmi
w wieku niemowlęcym, przedszkolnym, młodszym wieku szkolnym
z zaburzeniami sensorycznymi. Wiedza min. z zakresu medycyny, pedagogiki specjalnej, terapii, psychologii klinicznej przygotuje do prowadzenia obserwacji diagnostyczno- klinicznej, stawiania pełnej diagnozy oraz stosowania terapii zaburzeń procesów integracji sensorycznej w pracy terapeutycznej. Studia dają ponadto uprawnienia do pracy w charakterze pedagoga specjalnego w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Studia przygotowują do wczesnego diagnozowania zaburzeń w rozwoju oraz wspomagania rozwoju dziecka niesprawnego lub zagrożonego niepełnosprawnością w wieku od 0– 7 lat oraz w wieku wczesnoszkolnym (7- 10 lat). Dają uprawnienia do diagnozy, planowania i pracy z dzieckiem zagrożonym niepełnosprawnością w tym niepełnosprawnością sprzężoną, z jego rodziną oraz koordynowania pracy specjalistów pracujących z dzieckiem. Zapraszamy: nauczycieli, absolwentów studiów magisterskich na kierunkach humanistycznych i pedagogicznych, psychologów, fizjoterapeuci, rehabilitanci.Uwaga: jeśli nie posiadacie Państwo przygotowania pedagogicznego możecie je uzyskać w naszej uczelni.

Czas trwania studiów

4 semestry
(przy większej intensywności zjazdów)- 1,5

 

 

Organizacja studiów Do ustalenia z grupą.
Możliwość kilkudniowego zjazdu 4- 5 dni w czasie ferii/wakacji.
Warunki uzyskania świadectwa Absolutorium z programu kształcenia na podstawie zaliczenia wszystkich przedmiotów i praktyk oraz otrzymanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego.
Cena studiów podyplomowych
2300 zł semestr (możliwość rat)
Osoby prowadzące
Wykwalifikowana kadra dydaktyczna składająca się z nauczycieli akademickich i praktyków.
Uczestnik otrzymuje
Świadectwo Ukończenia Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych (zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce).
Zgłoszenia
Dogodne formy zapisu:

osobiście: 57-300 Kłodzko, ul. Warty 21
telefonicznie: (74) 867 13 02
e-mail: studiapodyplomowe@wsm.klodzko.pl

Dodatkowo
W trakcie studiów bezpłatne szkolenie- “Pokolenie XY- nowe wyzwania współczesnej szkoły”.

Możliwość skorzystania z akademickiej bazy noclegowej. Informacje udzielane są w dziekanacie WSM.

DOFINANSOWANIE Informujemy, że istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na studia podyplomowe z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) w Urzędzie Pracy. Deklarujemy pomoc w pozyskaniu dofinansowania. Informacje udzielane są w dziekanacie WSM.