Pedagogika lecznicza z elementami Arteterapii

Cel/Adresaci
Studia dają kwalifikacje do edukacji i rewalidacji dzieci i młodzieży przewlekle chorych lub z dysfunkcjami narządów ruchu. Przygotowują do specjalistycznej pracy w placówkach oświatowych, nauczaniu indywidualnym oraz w jednostkach oświatowych funkcjonujących w podmiotach leczniczych. Do programu studiów wprowadzono wybrane metody pracy z wykorzystaniem różnorodnych ekspresji twórczych i środków artystycznych- Artreterapia.

Zapraszamy nauczycieli oraz absolwentów studiów magisterskich i licencjackich posiadających przygotowanie pedagogiczne. Jeśli nie posiadacie Państwo przygotowania pedagogicznego możecie je uzyskać w naszej uczelni. Informacja: Studia podyplomowe- Przygotowanie pedagogiczne z językiem migowym.

Czas trwania studiów
2 semestry
290 godzin (120 godzin praktyk)
Organizacja studiów Do ustalenia z grupą.
Możliwość kilkudniowego zjazdu 4- 5 dni w czasie ferii/wakacji.
Warunki uzyskania świadectwa Absolutorium z programu kształcenia
na podstawie zaliczenia wszystkich przedmiotów i praktyk oraz otrzymanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego.
Cena studiów podyplomowych
1200 zł semestr (możliwość rat)
Osoby prowadzące
Wykwalifikowana kadra dydaktyczna składająca się z nauczycieli akademickich i praktyków.
Uczestnik otrzymuje
Świadectwo  Ukończenia Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych (zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym).
Zgłoszenia
Dogodne formy zapisu:

osobiście: Wrocław, ul. Worcella 25-27
telefonicznie: 534 553 558
e-mail: wroclaw.podyplomowe@wsm.klodzko.pl

 

Dodatkowo
W trakcie studiów bezpłatne szkolenie- “Pokolenie XY- czyli nowe wyzwania współczesnej szkoły”.

Możliwość skorzystania z akademickiej bazy noclegowej na terenie miasta Wrocław.

DOFINANSOWANIE Informujemy, że istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na studia podyplomowe z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) w Urzędzie Pracy. Deklarujemy pomoc w pozyskaniu dofinansowania. Informacje udzielane są w dziekanacie WSM.