Technika w szkole

Cel/Adresaci Przygotowanie słuchacza do pełnienia funkcji nauczyciela techniki. Studia przeznaczone są dla nauczycieli innych przedmiotów, chcących zdobyć dodatkowe kwalifikacje do nauczania techniki.
Nabór Trwa cały rok- decyduje kolejność zgłoszeń
Czas trwania studiów
Studia trwają 3 semestry
(przy większej intensywności zjazdów)- 1 rok
350 godzin (60 godzin praktyk)
Organizacja studiów Do ustalenia z grupą.
Możliwość kilkudniowego zjazdu 4- 5 dni w czasie ferii/wakacji.
Warunki uzyskania dyplomu Absolutorium z programu kształcenia na podstawie zaliczenia wszystkich przedmiotów i praktyk oraz otrzymanie pozytywnej oceny z pracy dyplomowej.
Cena studiów podyplomowych
1100 zł semestr (możliwość rat)
Osoby prowadzące
Wykwalifikowana kadra dydaktyczna składająca się z nauczycieli akademickich i praktyków.
Uczestnik otrzymuje
Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych
(zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce).
Zgłoszenia
Dogodne formy zapisu

osobiście: 57-300 Kłodzko, ul. Warty 21
telefonicznie: (74) 86 71 302
e-mail: studiapodyplomowe@wsm.klodzko.pl

Dodatkowo
W trakcie studiów bezpłatne szkolenie- “Pokolenie XY- nowe wyzwania współczesnej szkoły”.

 
Możliwość skorzystania z akademickiej bazy noclegowej. Informacje udzielane są w dziekanacie WSM.

Uwaga Informujemy, że istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na studia podyplomowe z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS), przeznaczonego na finansowanie kształcenia pracowników i pracodawców- pomagamy w pozyskaniu dofinansowania. Informacje udzielane są w dziekanacie WSM.